Landsvägen - bergrum

Detaljplanen vann laga kraft år 2007. Detaljplanen gäller delar av fastigheterna Sundbyberg 2:4, Bageriet, Berghällen, Kullen, med fler.

Syfte med detaljplanen

  • Att möjliggöra ett bergrumsgarage för cirka 1 000 bilar i Lilla Alby, vid Landsvägen.
Senast uppdaterad 10 juli 2019