Gamla Enköpingsvägen – fastigheten Måbäret 6

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 23 mars 2011

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger att en lagerbyggnad om drygt 350 kvadratmeter uppförs på fastigheten.
  • Byggnaden ska placeras mellan huvudbyggnaden och den befintliga förrådsbyggnaden.


flygfotoFörstora bilden

Bilden visar aktuellt programområde med fastigheter inritade

Senast uppdaterad 10 juli 2019