Marabouparken

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 18 oktober 2006.

Planområdet omfattar en del av fastigheten Eken 3, Marabouparken.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Den gamla laboratoriebyggnaden kan byggas om till konstnärsateljéer och restaurang​.
  • En del av den befintliga gården kan underbyggas för att rymma en utställningslokal.
  • Byggrätten för ett nytt kontorshus intill laboratorievillan som finns i den tidigare gällande detaljplanen tas bort.

Planen är nu genomförd.

Förstora bilden

Flygfoto över Marabouparken

Senast uppdaterad 10 juli 2019

Den röda ringen markerar planområdet