Löfströms allé - skola, kontor, centrumverksamhet

Detaljplan för skola, kontor och centrumverksamhet inom kvarteret Eken 4, Löfströms Allé i centrala Sundbyberg vann lagakraft den 23 november 2016, C 426. Diarienummer KS-0563/2014

Förslaget

  • Möjliggöra skolverksamhet i form av högstadium eller andra högre studier i centrala Sundbyberg
  • Ändra på nuvarande detaljplans användningsbestämmelse som är industrianvändning till kontorsanvändning, detaljhandel, service och hotell
Förstora bilden

Fastigheten Eken 4, klicka på bilden för förstoring

Senast uppdaterad 10 juli 2019