Bergaliden – bostäder

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 25 januari 2007, C 353.

Under detaljplaneprocessen prövades möjligheten att bygga fem nya flerbostadshus längs med Bergaliden i Tulemarken.

Detaljplanen vann laga kraft år 2007 och sedan dess har fem nya hus byggts. De nya husen har byggts i liknande stil som de övriga funktionalistiska husen i Tulemarken.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Fem nya flerbostadshus med två våningar med souterrängvåning.
  • Angöring till fastigheterna och parkering sker via Bergaliden.
  • Marken kring husen får inte hägnas in och privatiseras
  • Nya hus i området ska ha låga taklutningar samt primärt ljus färg på putsade väggytor.
Husen sett från Ursviksvägen, februari 2011. Foto: Lisa BrattströmFörstora bilden

Husen sett från Ursviksvägen, februari 2011. Foto: Lisa Brattström

Senast uppdaterad 10 juli 2019