Löfströms allé och Esplanaden - utveckling av kvarteret Kabeln

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 25 juni 2015.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Området ska utvecklas för att få en mer stadsmässig karaktär genom att tre nya kvarter byggs.
  • Kvarteren ska innehålla upp till 370 nya bostäder men även kontor och lokaler för handel och servering.
  • Ett attraktivt stråk ska skapas från Vasagatan mot Marabouparken och Annedal i Stockholm för att stärka kopplingen mellan centrala Sundbyberg och Annedal. Stråket blir områdets huvudaxel och kommer på södra sidan kantas av serveringar och butiker.
  • Offentliga mötesplatser ska skapas.
  • Utvecklingen ska göra att kvarteret bättre länkas samman med omkringliggande bebyggelse.
Planområdet. Befintliga byggnader är grå och den nya föreslagna rosa.Förstora bilden

Planområdet. Befintliga byggnader är grå och den nya föreslagna rosa.

Vy över Löfströms allé.

Vy över Löfströms allé.

Senast uppdaterad 15 november 2016