Kabeln – park och bostäder

Skandia fastigheter bygger 450 bostadsrätter och utvecklar stadsmiljön utmed Löfströms allé/Esplanaden i sitt projekt Fabriksparken.

Illustrationsplan för kvarteret Kabeln.

Illustrationsplan. Klicka för större bild.

Senast uppdaterad 6 mars 2023