Skiss över åtgärder i projektet.Förstora bilden

Byggskylt som hängs upp på plats. Klicka på bilden för att göra den större.

Lötsjön - ny brygga

Staden planerar att anlägga en tillgänglig pålad brygga längs promenadstråket och strandskoningen i Lötsjön.

Bryggan anläggs upphöjd en bit ovanför vattenytan och utförs utan sidopaneler för att möjliggöra mer ljusinsläpp. 

Samtidigt ska staden utveckla naturreservatet med en låg palissad av träpålar av gran längs med vattenlinjen. Då blir det en stabil och hållbar strandskoning (= skydd mot erosion).

Vattenytan separeras från promenadstråket längs en sträcka av 314 meter och palissaden förebygger fortsatt stranderosion. Strandkanten kommer även att planteras med växter som ytterligare hindrar erosion och samtidigt bidrar till biologisk mångfald.

Åtgärden bedöms ge positiv påverkan för rekreation och tillgänglighet då den ger möjlighet för besökare att promenera längs sjön och vistas på bryggan. Den ger även en positiv effekt genom minskad stranderosion och grumling.

Arbetet bedöms medföra viss grumling av vattnet och visst buller. När allt är klart kommer det bli en efterlängtad skuggning av sjöområdet under bryggan. Skuggningen bidrar till en mångfald av miljöer i sjön och skapar gömställen och svala områden för fiskar.

Arbetet kommer att utföras i tre olika etapper:

  • Etapp 1: Påbörja grundläggning och palissadslagning vid och från brygga fram tom häckningssäsongen (mars 2023).
  • Etapp 2: Färdigställande av brygga, samt återfyll del av palissad (sommar 2023).
  • Etapp 3: Återuppta palissadarbeten efter häckningssäsong (september 2023 – mars 2024) samt färdigställande av finplanering samt återställning.

Arbetstider är vardagar, måndag-fredag mellan kl 07:00 – 19:00.

Arbetet beräknas vara klart våren 2024.

Senast uppdaterad 23 mars 2023