Årets byggnad

Sundbyberg är en av de kommuner som bygger mest. Förra året instiftade staden priset Årets byggnad som ska uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur. Sundbybergarna röstade fram sin favorit – årets byggnad 2017 blev Ursviksskolan!

Nio bidrag nominerades till tävlingen: både enskilda byggnader och större projekt bestående av flera byggnader. Alla färdigställdes under 2016.

Den 28 april–19 maj genomfördes omröstningen här på webben och på biblioteket i Hallonbergen och biblioteket i Signalfabriken. Det vinnande bidraget blev Ursviksskolan.

Snart dags för årets tävling

Den 2 maj presenterar staden de nominerade byggnaderna för 2018 års pris. Håll utkik här! Det kommer att vara möjligt att rösta på de nominerade här på stadens hemsida och på biblioteken. Priset delas ut på vårmarknaden i centrala Sundbyberg den 31 maj.

De nominerade byggnaderna till tävlingen 2017

Här kan du se var förra årets nominerade byggnader liggerPDF. 2017 års nomineringar hittar du i Rissne, Stora och Lilla Ursvik, Brotorp, Duvbo, Lilla Alby och centrala Sundbyberg. Ta en promenad i Sveriges till ytan minsta kommun och se hur byggnaderna ser ut i verkligheten!

För muspekaren över bilden för att se en förstoring. Samtliga bilder är tagna av Susanne Kronholm.

Bidrag 1 Ursvikskolan

# 1 Äpplet 1: Ursvikskolan
Arkitekt: Marge Arkitekter
Byggaktör: Sundbybergs stad 
Tillbyggnad av Ursvikskolan. Fasaden är utförd i
fibercementskivor med inslag av trä och metallraster
mot skolgården. Taket är växtbeklätt med sedum.

Bidrag 2, kvarteret Bostället

# 2 Kv. Bostället 1 – Ursviks allé, Skrivargatan,
Ladugårdsgatan, Stallgatan
Arkitekt: Arkitekter Engstrand och Speek AB
Byggaktör: Riksbyggen 
Ett bostadskvarter i Stora Ursvik med fasader i tegel som
behandlats på olika sätt mot omgivande gator. Mot gården
är fasaderna putsade eller målade.

Bidrag 3, Grönkulla trädgårdsstad

# 3 Grönkulla trädgårdsstad – Lavettvägen/Ryttmästarvägen
Arkitekt: Fidjeland arkitektkontor
Byggaktör: Folkhem 
Radhusområde i Rissne som består av friköpta radhus
med fasader av målad träpanel.

Bidrag 4 Sprängaren 5

# 4  Sprängaren 5: Vintergatan 1–5
Arkitekt: Semrén + Månsson
Byggaktör: Tobin Properties
Två flerbostadshus längs Vintergatan med omväxlande
putsade och tegelklädda fasader.

Bidrag 5 Förrådet

# 5 Förrådet 1 – Hamngatan 18–22
Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter
Byggaktör: Abacus Bostad
Två flerbostadshus med tillhörande lokaler i roströd puts med
inslag av cortenplåt.

Bidrag 6 Trollsländan 22

# 6 Trollsländan 22 – Sveavägen 5
Arkitekt: Barkk
Byggaktör: Lucian Grema
Enbostadshus med tillhörande garage i Duvbo, villa i två plan
med källare. Fasader i puts och tak i grön plåt.

 

Bidrag 7

# 7 Franstorp 5 – Landsvägen/Hamngatan
Arkitekt: Arkitekter Engstrand och Speek AB
Byggaktör: Tornet bostäder Franstorp AB
Två flerbostadshus med tillhörande lokaler.
Byggnaderna uppförs med släta målade betongelement,
förses mot Landsvägen med delvis glasade balkonger
accentuerade av ett storskaligt raster.

Bidrag 8 Arrendatorn

# 8 Arrendatorn 1/Kronogården 7 – Oxenstiernas Allé 24–36
Arkitekt: Ettelva Arkitekter
Byggaktör: SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Två flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen längs
Oxenstiernas allé. Tegelklädda fasader i olika kulörer
varvat med puts med markerade entréer.

Bidrag 9 Sundbyberg 2:88

# 9 Sundbyberg 2:88 – Vinthundgatan 84–88/Brotorps allé 5–8
Arkitekt: Rits Arkitekter AB
Byggaktör: HSB bostad AB
Tre flerbostadshus i Brotorp med putsade fasader
i olika kulörer.

Juryn

En jury bestående av tjänstemän och förtroendevalda utsåg de nominerade bland de byggnader som hade färdigställts och där inflyttning var påbörjad under 2016. Juryn tittade både på arkitekturen och på hur väl byggnaderna passar in i den omgivande miljön.

Juryn i alfabetisk ordning:

  • Erika Fagerberg, planarkitekt
  • Eva Kåverud, planchef
  • Isabel Bonilla, bygglovsarkitekt 
  • Karolina Moe, kommunikationsstrateg
  • Lars Lindgren (MP), ordf. byggnads- och tillståndsnämnden
  • Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef
  • Stefan Bergström (C), kommunalråd, ordf. exploaterings- och hållbarhetsutskottet samt stadsmiljö- och tekniska nämnden