Bild årets byggnad

Årets byggnad

Årets byggnad är ett pris som delats ut av Sundbybergs stad. Priset ska uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur. Priset instiftades 2017.

Årets byggnad 2023 är inställt

Sundbybergs stad gör nu en ny satsning på arkitektur och gestaltad livsmiljö och i och med det ska vi se över utformningen av priset Årets byggnad. Tyvärr var heller inte underlaget för att nominera projekt tillräckligt stort med för få färdigställda projekt under 2022. Därför har vi i år valt att ställa in Årets byggnad 2023.

Tidigare pristagare

2022

Järvastationen

Adress: Sjövägen 31

Arkitekt: Dan Cvetkovski Vattenfall och Christer Rabe Cosmo arkitektur ab

Byggaktör: Vattenfall

Arkitektens beskrivning: Volymen i svart glas är Vattenfalls nya station som förser staden med el. Byggnaden ska överraska med en oväntad gestaltning för platsen. Stämningen på platsen är tänkt att framkalla känslor hos betraktaren. Att ge en upplevelse. På Vattenfall står miljön i fokus i stort som smått. Stationen kyls effektivt med miljövänlig kyla från energibrunnar och kan leverera el tryggt även den varmaste sommardag. Den södervända slänten har gjorts iordning med sandbäddar och ängsblommor för vildbin.

Vattenfall

2021

Spiken 11 och 12

Adress: Järnvägsgatan 54B och 56B

Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter.

Byggaktör: Wåhlin Fastigheter AB och Alferan Förvaltning AB

Arkitektens beskrivning: Byggnaderna ger ett intimare, förädlat gårdsrum med sina rundande hörn och utvecklar storkvarteret mot en mer urban, grön och småskalig stadsmiljö. Projektet är en förtätning nära kollektivtrafik som bidrar till stadens vitalitet. Hållbarheten främjas genom samnyttjande av befintliga lokaler såsom garage, cykelrum, miljörum och tvättstugor. Gröna tak och omsorgen i växtvalet förstärker den biologiska mångfalden.

Spiken

2020

Alpha 1

Adress: Löfströms Allé 2

Arkitekt: E/S-A Arkitekter.

Byggaktör: Skandia Fastigheter.

Arkitektens beskrivning: Bostadskvarteret med sin restaurang, frisör och små kontor förlänger Sundbybergs stadskärna mot Marabouparken. Vi har inspirerats av platsens historia som industriområde och gett varje hus en egen karaktär och identitet; Alléhuset, Magasinet, Hörnhuset, Torgskrapan och Godsterminalen. Här finns lägenheter, stadsradhus och takterrasser. Stor omsorg har lagts på att skapa sociala och välkomnande miljöer där mat och umgänge står i fokus. Husen är certifierade enligt miljöbyggnad.

Alpha

2019

Sadelmakaren 2-7

Adress: Ryttmästarvägen 63

Arkitekt: Andersson Arfwedson arkitekter AB.

Byggaktör: SMÅA.

Arkitektens beskrivning: Stadsbyggnadsidén har varit att skapa två nya kvarter mellan Rissneleden. De friliggande enbostadshusen ligger vid den ena, Ryttmästarvägen, som går längs idrottsplatsen vid Grönkullaskolan. Mot denna och gatan vänder husen en sluten fasad, för att istället öppna sig mot en uteplats i sydväst.

Sadelmakaren

2018

Kyrkogårdspaviljongen

Adress: Kyrkogårdsvägen 2

Arkitekt: Wingårdhs

Byggaktör: Svenska kyrkan

Arkitektens beskrivning: Det smaragdgröna glaset reflekterar sin omgivning och låter huset smälta samman med trädgården. En enkel men precis träkonstruktion skapar känslan av något varmt och naturnära. Lågmäld och omhändertagande välkomnar den som söker hjälp och råd i sin sorg.

Kyrkogårrdspaviljongen

2017

Ursviksskolan. Fastighet Äpplet

Arkitekt: Marge Arkitekter

Byggaktör: Sundbybergs stad

Beskrivning: Tillbyggnad av Ursvikskolan. Fasaden är utförd i fibercementskivor med inslag av trä och metallraster mot skolgården. Taket är ett växtbeklätt med sedum.

Ursviksskolan