Brotorp

Nu har Sundbybergs stad tagit över all gatudrift
och parkeringsövervakning i Brotorp. Tidigare delades ansvaret med Järvastaden AB. 

Järvastaden AB har fortsatt ansvar för samtliga planteringar i området fram till hösten 2018.

Kartbild över Brotorps gatunät.

Järvastaden AB ansvarade tidigare för gatudrift och parkeringsövervakning på de rödmarkerade gatorna, men nu har det ansvaret till fullo gått över till staden.

Stadsutvecklingsprojektet Brotorp har pågått sedan 2006, då Järvastaden AB började bygga den nya stadsdelen i Sundbyberg och Solna. I Solna går stadsdelen under namnet Järvastaden.

Senast uppdaterad 16 augusti 2017