Brotorp i Järvastaden

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 31 maj 2006, C 345.

Brotorp är den delen av Järvastaden som ligger i Sundbyberg. Övriga delar av Järvastaden ligger i Solna. Detaljplanen bygger på en fördjupad översiktsplan som kommunfullmäktige antog år 2004.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger kontor och 500 bostäder.
  • Gatustrukturen bygger på den traditionella trädgårdsstaden​ och är indelad i kvarter med gator och platser som tydligt avgränsar privat och offentligt.
  • Bostäderna ska byggas tätt och lågt i två till fyra våningar.
  • Bostäderna består främst av radhus, parhus och flerfamiljshus.
  • Mot E18 planeras kontor i 5 våningar.
Senast uppdaterad 10 juli 2019