Kyrkogatan – bostäder i kvarteret Hejaren

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 22 juli 2009.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger att den befintliga byggnaden (Tuleskolan) omvandlas till bostäder. Tuleskolan hade i tidigare gällande detaljplan användningsområde kontor och lager.
  • Ett nytt flerfamiljshus uppförs på gården.
  • I det nya huset ordnas parkering i en souterrängvåning.

Situationsplan

Senast uppdaterad 10 juli 2019

Den röda ringen markerar planområdet