Enköpingsvägen – byggvaruhus

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 9 januari 2010.

Under detaljplanearbetet prövades möjligheten att uppföra en byggvarumarknad på platsen. Hornbach byggvarumarknad är nu byggd.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Planen medger en byggvarumarknad  på cirka 18 000 kvadratmeter.
  • En utbyggd trafikplats vid Enköpingsvägen/Madenvägen.
  • En ny allmän gata norr om Hallonbergen som binder samman Madenvägen och Gesällvägen.
Senast uppdaterad 5 september 2018
Här ligger den nya byggvarumarknaden

Här ligger den nya byggvarumarknaden