Freden större 14 - utökad byggrätt

Detaljplan för ändring gällande utökad byggrätt och justering av förskolegård vid Rissneleden i Hallonbergen, har vunnit laga kraft och börjar gälla den 22 juni 2018, C 438
Diarienummer KS-0452/2016

Sammanfattning av planens innehåll

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten, ändra våningshöjderna och justera förskolegården i planområdet.

Senast uppdaterad 16 maj 2024