Fröfjärden, Gesällvägen 33–35, Hallonbergen

Detaljplan för tillbyggnad av ett väderskydd för befintlig lastkaj, Gesällvägen 33-35, har vunnit laga kraft och börjar gälla från och med den 22 oktober 2018, C 440.
Diarienummer KS-0442/2016

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till byggnation av väderskydd över befintlig lastkaj. Den kompletterande byggnadsvolymen behandlas i liknande material och med samma höjd som befintlig laboratoriebyggnad. Befintlig verksamhet och den som tillkommer när lastkajen byggs in, ska ta hänsyn till områdets karaktär och omgivningspåverkan när området får fler bostäder.

Gällande planhandlingar återfinns under Relaterat innehåll.

Förstora bilden

Orienteringskarta. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 18 augusti 2021