Lilla Alby skola – utbyggnad

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 20 maj 2013.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Lilla Alby skola behöver byggas till för att ge plats för fler elever.
  • Tillbyggnaden ska ersätta den tillfälliga skolbyggnaden på bollplanen i Tuvanparken.
  • Den nya byggnaden blir fem våningar hög med matsal i nedersta våningen.
  • En länkbyggnad två våningar ovan mark binder samman den nya och gamla skolan framför gymnastikbyggnaden
  • Med tillbyggnaden kommer skolan rymma cirka 420 elever.
  • Förslaget avviker från kommunens översiktsplan eftersom del av parkområdet (cirka 4500 kvadratmeter) ska bebyggas.

Tillbyggnaden från Humblegatan

SituationsplanFörstora bilden

Situationsplan

Senast uppdaterad 10 juli 2019

Den röda ringen markerar planområdet