Gällande detaljplaner

Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft år 2004 eller senare. Endast planer som behandlats med normalt förfarande finns med. Klicka på ett markerat område på kartan för att läsa mer.

Senast uppdaterad 12 juni 2018