Gällande detaljplaner

Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft år 2004 eller senare. Endast planer som behandlats med normalt förfarande finns med. Klicka på ett markerat område på kartan för att läsa mer.

 


Visa Gällande detaljplaner i Sundbyberg på en större karta
Senast uppdaterad 24 maj 2016