Gällande detaljplaner

Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft år 2004 eller senare. Klicka på ett markerat område i kartan för att läsa mer.

Vid önskemål om att ta del av äldre detaljplaner före 2004, skicka förfrågan per e-post med fastighetsbeteckning eller adress till:
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 25 februari 2022