Tvärbana - Kistagrenen i Ursvik

Detaljplan för skelettplan Ursviks västra delar, Tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge, har vunnit laga kraft och börjar gälla fr.o.m. den 5 november 2018, C 442.
Diarienummer KS-0638/2015.

Illustration planskede

Sammanfattning av planens innehåll

Detaljplanen innebär en ny dragning av tvärbanan genom Rissne och västra delarna av Ursvik.

En skelettplan är en detaljplan som inriktar sig på den huvudsakliga strukturen i ett område, i detta fall gatustrukturen.

  • Två hållplatser planeras, en vid Ursviks torg på den nya huvudgatan och en i norra Ursvik vid stadsdelens norra park.
  • Spåren kommer att gå i gatumiljö i mitten av berörda gator. Detaljplanen omfattar även delar av gatunätet.
  • I Kymlinge går tvärbanans spår bredvid E18 vid sidan av en föreslagen bussgata mellan Ursvik och Kista.
visionsbild över tvärbanan i norra ursvik
Senast uppdaterad 27 januari 2019