Starrbäcksgatan - bostäder i kvarteret Stiftelsen

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 17 november 2005 efter regeringsbeslut och har sedan dess ersatts av en ny plan i vissa delar.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Detaljplanen medger att ett nytt bostadshus uppförs på fastigheten Stiftelsen 6 med fler.
  • Huset består av fyra hela våningar och en indragen takvåning.
  • Souterrängplanet innehåller garage, teknikutrymmen, lägenhetsförråd och en mindre butikslokal.​
  • På gården uppförs en låg byggnad med cirka fyra små lägenheter.
Förstora bilden

Illustration med perspektiv från korsningen Vattugatan/Starrbäcksgatan.

Senast uppdaterad 10 juli 2019