Gjuteribacken – förskola

Detaljplanen för fastigheten Kullen vann laga kraft och började gälla den 11 juli 2009.

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • Ersätta den befintliga byggnaden med en ny förskola som rymmer sju avdelningar.
  • Fastigheten utökas med närliggande parkmark för att gårdsytan blir tillräckligt stor.​
Klicka för att göra bilden större

Bilden visar området

Senast uppdaterad 10 juli 2019