Bällstaviken – kvarteret Tvättstugan, med fler

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 31 maj 2010, C 390.

Planområdet ligger i stadsdelen Lilla Alby i centrala Sundbyberg, söder om Bällsta Bro vid Bällstaviken. 

Sammanfattning av detaljplanens innehåll

  • ​Planen innebär cirka 240 nya lägenheter.
  • Strandpromenaden längs Bällstaviken ska iordningställas.
  • Tuvanparken ska förlängas över Hamngatan ner till vattnet.
  • En gång- och cykelbro till Ulvsunda i Stockholms stad ska byggas.
planområdet. Förstora bilden

Den vita streckade linjen markerar avgränsningen för planområdet.

Senast uppdaterad 3 december 2019