Hallonbergen Centrum - 
ny- och ombyggnation av service, bostäder och verksamheter

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom fastigheterna Bollspelaren 1, Kartan 1, Terränglöparen 11, del av Terränglöparen 9 samt del av Sundbyberg 2:30 i stadsdelen Hallonbergen.
Diarienummer KS-0692/2017

Planskedespil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för ny- och ombyggnation av service, bostäder, verksamheter, samt utveckling av kollektivtrafiklösningar i de centrala delarna av stadsdelen Hallonbergen.

Skede

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 14 maj 2018. Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2016 att sälja ett antal fastigheter, bland annat i stadsdelen Hallonbergen.

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 14 maj 2018 att påbörja detaljplanearbete för de centrala delarna i Hallonbergen.

Illustration Hallonbergsstråket. Förstora bilden

Illustration Hallonbergsstråket. Klicka på bilden för att göra den större.

Illustration, hotellet och saluhallen. Klicka på bilden för att göra den större.Förstora bilden

Illustration, hotellet och saluhallen. Klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 30 januari 2023