Skvadronen - bostäder och sopsug

På- och ombyggnation av parkeringshus till
bostadsbebyggelse samt ny stationär sopsug på fastigheterna Artilleristen 5, Skvadronen 9, 10, 11 och 12 i Rissne.
Diarienummer KS-0034/2019.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till att omvandla två parkeringshus och dess omgivning till nya lägenheter, lokaler, en förskola samt bygga en ny stationär sopsug.

I förslaget ingår även att bottenvåningarna på parkeringshusen ska innehålla olika aktiviteter och verksamheter som även de bidrar till att levandegöra stadsrummet.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 18 mars 2019 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan fastigheterna Artilleristen 5, Skvadronen 9, 10, 11 och 12 i Rissne.

Senast uppdaterad 1 februari 2022
Planområdet inringat i rött

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.