Löfströms allé 7 - kontor, service och kultur

Om- och nybyggnation för kontor, service och kultur inom fastigheten Eken 14, vid Marabouparken och Löfströms allé i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0063/2021.

Planskedespil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjlighet till, att genom rivning av del av bebyggelse, möjliggöra om- och nybyggnation för kontor, service och kultur.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Eken 14 kommer inte att utgöra en egen detaljplan utan ingår i Detaljplan för Sundbybergs nya stadskärna - Södra delen mot Bällstaviken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera Sektorn för samhällsbyggnad) fick i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 22 mars 2021 att påbörja planarbete för kontor, service och kultur inom fastigheten Eken 14, vid Marabouparken och Löfströms allé i centrala Sundbyberg.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.