Rosengatan 8 - bostäder

Omklassificering av lokaler till bostäder på fastigheten Råsten 3, Rosengatan 8 i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0339/2020.

Förslaget

Syftet med planearbetet är att utreda möjligheter för att ombilda lokaler i del av byggnadens gatuplan till bostäder. I planarbetet ska även utredas möjlighet att tillskapa en grön gårdsyta i kvarteret samt att då se över parkeringssituationen och eventuellt tillämpa mobilitetsåtgärd.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 21 september 2020 att påbörja planarbete för omklassificering av lokaler till bostäder på fastigheten Råsten 3, Rosengatan 8 i centrala Sundbyberg.

Senast uppdaterad 3 november 2020

Planområde markerat med rött. Klicka på bilden för att förstora den.