Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne

Uppförande av ny uppställningsplats och spårvagnsdepå för fordon.
Diarienummer KS-0460/2015.

Processpil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny spårvagnsdepå innehållande tre nya byggnader samt ett provspår. På en av byggnadernas tak prövas även möjligheten att anlägga en allmänt tillgänglig bollplan som placeras i anslutning till parken. Spårvagnsdepån planeras att innehålla tre byggnader:

  • Byggnad 1, en kall uppställningshall med teknik-, personal- och parkeringsutrymmen.
  • Byggnad 2, en tvätt- och servicehall. 
  • Byggnad 3, en varm uppställningshall som rymmer 28 fordon, verkstadsplatser, lager och personalutrymmen samt en allmänt tillgänglig bollplan på taket som nås från Rissneleden.

Skede

Mellan den 4 september – 28 september 2018 pågår granskning av förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planförslaget visas på följande platser under granskningstiden:
• Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
• Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
• Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Senast den 28 september 2018 ska synpunkter ha inkommit skriftligt till:
Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.
Ange diarienummer KS-0460/2015 på skrivelsen.

Den som inte senast under granskningstiden lämnar någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Nästa skede är antagande av detaljplanen och det beräknas ske under kvartal 4 2018.

Områdeskarta

Områdeskarta, klicka på bilden för att göra den större.

Områdets ungefärliga angränsning till Rissne

Områdets ungefärliga angränsning till Rissne, klicka på bilden för att göra den större.

Bakgrund

Den 11 november 2015 § 279 beslutade kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked och därmed starta ett planarbete för del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28.
Tvärbanan kommer med utbyggnaden av Kistagrenen och anslutning till Sickla att ha ett behov av fler uppställningsplatser för fordon. Behovet kommer i första hand att tillgodoses i Ulvsundadepån. Med ökat behov i takt med successivt ökad trafikering på Tvärbanan fram mot år 2030, prövas möjligheten att uppföra en ny uppställningsplats och depå i Rissne.

Illustration tvärbanedepån

Illustration tvärbanedepån, klicka på bilden för att göra den större.

Fotbollsplanen placeras i anslutning till parken

Fotbollsplanen placeras i anslutning till parken, klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 6 september 2018