Tvärbanans spårvagnsdepå i Rissne

Uppförande av ny uppställningsplats och spårvagnsdepå för fordon.
Diarienummer KS-0460/2015.

Processpil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny spårvagnsdepå innehållande tre nya byggnader samt ett provspår. På en av byggnadernas tak prövas även möjligheten att anlägga en allmänt tillgänglig bollplan som placeras i anslutning till parken. Spårvagnsdepån planeras att innehålla tre byggnader:

  • Byggnad 1, en kall uppställningshall med teknik-, personal- och parkeringsutrymmen.
  • Byggnad 2, en tvätt- och servicehall. 
  • Byggnad 3, en varm uppställningshall som rymmer 28 fordon, verkstadsplatser, lager och personalutrymmen samt en allmänt tillgänglig bollplan på taket som nås från Rissneleden.

Skede

Detaljplanen var ute på granskning under hösten 2018 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Nästa skede i planprocessen är antagande.

OmrådeskartaFörstora bilden

Områdeskarta, klicka på bilden för att göra den större.

Områdets ungefärliga angränsning till RissneFörstora bilden

Områdets ungefärliga angränsning till Rissne, klicka på bilden för att göra den större.

Bakgrund

Den 11 november 2015 § 279 beslutade kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked och därmed starta ett planarbete för del av fastigheterna Sundbyberg 2:25, 2:26 samt 2:28.
Tvärbanan kommer med utbyggnaden av Kistagrenen och anslutning till Sickla att ha ett behov av fler uppställningsplatser för fordon. Behovet kommer i första hand att tillgodoses i Ulvsundadepån. Med ökat behov i takt med successivt ökad trafikering på Tvärbanan fram mot år 2030, prövas möjligheten att uppföra en ny uppställningsplats och depå i Rissne.

Illustration tvärbanedepånFörstora bilden

Illustration tvärbanedepån, klicka på bilden för att göra den större.

Fotbollsplanen placeras i anslutning till parkenFörstora bilden

Fotbollsplanen placeras i anslutning till parken, klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 20 februari 2024