Albygatan - bostäder och ändring av kontor samt gårdsyta

Nya bostäder samt ändrad användning av befintligt kontor på fastigheten Ringaren 9, Albygatan 136 i Lilla Alby, centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0251/2018.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till nybyggnation av ett flerbostadshus på fastigheten och samtidigt göra såväl befintlig gårdsyta och den befintliga avsakraliserade före detta kyrkan öppen för fler besökare i Lilla Alby.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 22 maj 2018 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Ringaren 9 i Lilla Alby.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.