Brotorp, Enköpingsvägen - bostäder och handel

Nybyggnation av bostäder och verksamheter inom fastigheterna Vagnfjädern 1 och Sundbyberg 2:69 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:42 i Brotorp.
Diarienummer KS-0638/2020.

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten till nybyggnation av bostäder med inslag av kommersiella lokaler och kontor.

Skede

Nästa skede i planprocessen programsamråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 15 december 2020 lämnades positivt planbesked avseende ansökan.

Detaljplanearbete för nybyggnation av bostäder och verksamheter inom fastigheterna Vagnfjädern 1 och Sundbyberg 2 :69 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:42 i Brotorp ska föregås av ett detaljplaneprogram innefattande området söder om Enköpingsvägen. Detta ska påbörjas av sektorn för samhällsbyggnad.

Förstora bilden

Bilden visar programområdets ungefärliga utbredning.

Orienteringskarta Betslet 10

Den röda ringen markerar planområdet

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.