Brotorp, Enköpingsvägen - bostäder och handel

Nybyggnation av bostäder och verksamheter inom fastigheterna Vagnfjädern 1 och Sundbyberg 2:69 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:42 i Brotorp.
Diarienummer KS-0638/2020.

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten till nybyggnation av bostäder med inslag av kommersiella lokaler och kontor.

Skede

Nästa skede i planprocessen programsamråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 15 december 2020 lämnades positivt planbesked avseende ansökan.

Detaljplanearbete för nybyggnation av bostäder och verksamheter inom fastigheterna Vagnfjädern 1 och Sundbyberg 2 :69 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:42 i Brotorp ska föregås av ett detaljplaneprogram innefattande området söder om Enköpingsvägen. Detta ska påbörjas av samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen.

Bilden visar programområdets ungefärliga utbredning.

Senast uppdaterad 21 januari 2021

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.