Odalvägen, Valkyriavägen - bostäder

Detaljplan för ny- och påbyggnation av bostäder på befintliga parkeringshus inom fastigheterna Spaden 3, Lien 2 och Solskiftet 2 och 3, Odalvägen, Valkyriavägen i Rissne.
Diarienummer KS-0942/2017.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten att omvandla parkeringslandskap till nya boenden med attraktiva utemiljöer.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 9 april 2018 att påbörja planarbete för ny detaljplan för fastigheterna Spaden 3, Lien 2 och Solskiftet 2 och 3, Odalvägen, Valkyriavägen inom stadsdelen Rissne i Sundbyberg.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Planområdet markerat med rött. Klicka på bilden för att göra den större.