Örsvängen - påbyggnad av bostäder

Detaljplan för påbyggnad av bostäder på fastigheten Blåelden 2, Örsvängen 3-7 samt fastigheten Hästhoven 2, Örsvängen 9-15, stadsdelen Ör i Sundbyberg.
Diarienummer KS-0387/2015 (Blåelden 2) och KS-0709/2015 (Hästhoven 2).

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten inom fastigheterna Hästhoven 2 och Blåelden 2, genom att tillåta ytterligare våningar för bostadsändamål ovanpå befintliga punkthus.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbete för ny detaljplan för fastigheten Blåelden 2 den 9 november 2015 samt för fastigheten Hästhoven 2 den 7 juni 2016. Fastigheterna ligger inom stadsdelen Ör i Sundbyberg.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Planområde markerat med rött. Klicka på bilden för att förstora den.