Ursviksvägen, Örsvängen – bostäder

Nya bostäder och centrumverksamhet på del av fastigheten Terränglöparen 9 och Sundbyberg 2:30, utmed Ursviksvägen och Örsvängen.
Diarienr KS-0220/2016.

Förslaget

  • Omfattar 33 000 kvadratmeter.
  • Omfattar bostäder utmed Ursviksvägen och centrumverksamhet närmast Hallonbergens centrum.

Skede och bakgrund

Planarbetet pågår. Nästa skede är samråd. Då kan du lämna synpunkter på förslaget.

Senast uppdaterad 20 februari 2024