Starrbäcksgatan, Svalgränd - bostäder och förskola

Nybyggnation av bostäder och förskola på fastigheten Makaronen 4 samt del av Makaronen 6 och 8, Starrbäcksgatan och Svalgränd i centrala Sundbyberg
Diarienummer KS-0881/2019.

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att tillföra fler bostäder och en förskola i centrala Sundbyberg.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera sektorn för samhällsbyggnad) fick i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 20 april 2020 att påbörja planarbete för nybyggnation av bostäder och förskola på fastigheten Makaronen 4 samt del av Makaronen 6 och 8 i centrala Sundbyberg.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Planområdet markerat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.