Rissneleden - nybyggnation av bostäder och förskola i kvarteret Lingonskogen

Detaljplan för bostäder på del av Sundbyberg 2:26, Lingonskogen, Rissneleden mellan Rissne och Hallonbergen. Diarienummer KS-0162/2018.

Planskedespil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanen avser nybyggnation för bostäder och förskola på del av fastigheten Sundbyberg 2:26, längs Rissneleden, mellan stadsdelarna Rissne och Hallonbergen.

Skede

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 14 maj 2018 och nästa skede är samråd då det kommer finnas tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund

Denna detaljplan ersätter tidigare detaljplan för nya bostäder längs Rissneleden, del av fastigheten Sundbyberg 2:26, mellan Rissne och Hallonbergen (Lingonskogen) Dnr KS-0041/2015.

Ett nytt förslag med möjlighet till fler bostäder har tagits fram av Folkhem Produktion AB, som motiverade nytt planbesked. Planområdets
utbredning, säkerställande av natur och parkmark samt att bostäder bara tillåts längs med Rissneleden kommer vara oförändrat.

Planområdet

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet