Hamngatan 18 - bostäder, service och lokaler

Ombyggnation av industribyggnad till bostäder, service och verksamhetslokaler på fastigheten Förrådet 2, Hamngatan, i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0329/2019.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att pröva markanvändning på fastigheten Förrådet 2 för idrott, gym, racketsport, kontor/co-working, vuxenutbildning, kafé, restaurang, bryggeri, butik, teater, biograf, konsthantverk, bibliotek, museum, religiösa sammankomster, vandrarhem, vårdcentral, naprapat och annan enklare vård och
bostäder samt därutöver skola och förskola.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 14 oktober 2019 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Förrådet 2 i centrala Sundbyberg.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Röd markering visar planområdet.