Prästgårdsgatan, Tallgatan - bostäder

Påbyggnad av bostäder samt uppförande av nytt flerfamiljshus på fastigheten Bildhuggaren 11, Prästgårdsgatan, Tallgatan i Centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0512/2016.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till påbyggnad av bostäder samt uppförande av nytt flerfamiljshus på fastigheten Bildhuggaren 11, Prästgårdsgatan/Tallgatan i Centrala Sundbyberg.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 30 mars 2016 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Bildhuggaren 11 i centrala Sundbyberg.

Senast uppdaterad 30 september 2020
Planområdet markerat i rött.

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.