Hallonbergens västra delar - bostäder och lokaler

Detaljplan för ny- och tillbyggnation av bostäder och verksamhetslokaler.
Diarienummer KS-0941/2017

Planskedespil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheterna till förslaget om att tillföra ca 660 nya bostäder samt verksamhetslokaler på fastigheterna Stigfinnaren 8, Vandraren 9, Skidåkaren 7, Orienteraren 9 samt Sundbyberg 2:31, Rissneleden/Hallonbergsvägen/Skolgången i stadsdelen Hallonbergen.

Skede

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 12 mars 2018 och stadsledningskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet. 

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
OrienteringskartaFörstora bilden

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.