Brf Terränglöparen 9 – påbyggnation av befintliga bostäder

Påbyggnad av bostäder inom fastigheten Terränglöparen 9, Lötsjövägen 11-99, Hallonbergen.
Diarienummer KS-0173/2021

Planskedespil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten till nybyggnation på taket av befintliga skivhus inom fastigheten Terränglöparen 9..

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera sektorn för samhällsbyggnad) fick i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 7 juni 2021 att påbörja planarbete för påbyggnad av bostäder inom fastigheten Terränglöparen 9, Lötsjövägen 11-99, Hallonbergen.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Förstora bilden

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.