Franstorpsvägen - skola, centrum och kontor

Detaljplan för ändrad användning, från ”bostads- och
handelsändamål ” till att även inkludera gymnasieskola, centrumverksamhet och kontor, inom del av fastigheten Basaren 1, Franstorpsvägen 21-29, i Lilla Alby.
Diarienummer KS-0623/2021

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjlighet till ändrad användning från ”bostads- och handels ändamål ” till att även inkludera gymnasieskola, centrumverksamhet och kontor i fastigheten Basaren 1:s bottenvåning mot Franstorpsvägen.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Sektorn för samhällsbyggnad fick den 21 februari 2022 i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott att pröva förutsättningarna för gymnasieskola, centrumverksamhet och kontor i ett detaljplanearbete inom del av fastigheten Basaren 1, Franstorpsvägen 21-29, Lilla Alby.

Förstora bilden

Fastigheten Basaren 1 inringad i vitt.

Senast uppdaterad 8 mars 2023
Förstora bilden

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.