Stora Ursvik – de västra delarna

2015 antog staden planprogrammet som beskriver nästa etapp i den nya stadsdelen Stora Ursvik.

Planprogrammet är ett inledande översiktligt arbete som resulterar i flera mindre detaljplaner. Just nu pågår planarbete i delområdet:

Nedan detaljplaner har vunnit laga kraft. Information och handlingar finner du under Gällande detaljplaner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Tvärbana – Kistagrenen Ursvik, C442.
 • Stora Ursvik – Torget, C445.
 • Stora Ursvik – Kvarnkullen, C447.

Ursviks västra delar är ett exempel på nytänkande inom stadsplanering. Här byggs det tätt, resurserna används effektivt och stadsdelen anpassas till kommande förändringar i klimatet.

Detaljplaner i Västra UrsvikFörstora bilden

Planarbete i Ursviks västra delar. Klicka för större bild.

Förslaget

 • Inom området föreslås cirka 3500 bostäder, en högstadieskola, förskolor, matvarubutik, torg och parker.
 • Området får fler bostäder än vad som tidigare föreslagits och mer variation både avseende byggnadshöjd, fasaduttryck och gatustruktur.
 • En intimare stadsdel med bland annat grändgator och fler småparker.
 • Två större parker med höga vistelsevärden föreslås.
 • Dagvatten ska tas om hand och användas som ett rekreativt element, främst genom grönska.
 • Tvärbanans dragning genom området och ett flertal nya busslinjer planeras tillsammans med SL.
 • Ursviks västra delar utvecklas i skärningspunkten mellan natur, stad och viktiga knutpunkter. Tack vare bra kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, kan boende enkelt ta sig till både Stockholm och centrala Sundbyberg. Detta är grunden till en hållbar livsstil med mindre utsläpp på grund av transporter.
 • Ursvik får ett aktivt gatuliv där man stannar upp och biltrafiken anpassar sig till de gående.
 • En bulleravskiljare mot E18 utformas inåt området som en sluttande aktivitetsyta.
 • Ursviks västra delar utformas som en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel.
 • Målet är en klimatneutral stadsdel som håller hela livet och för kommande generationer.

Illustrationsplan och flygfoto över Ursviks västra delar.
Klicka på bilderna för full storlek.

Gatubild i Ursviks västra delar
Senast uppdaterad 29 september 2021

Den röda ringen markerar planområdet