Stora Ursvik – de västra delarna

2015 antog staden planprogrammet som beskriver nästa etapp i den nya stadsdelen Stora Ursvik.

Planprogrammet är ett inledande översiktligt arbete som resulterar i flera mindre detaljplaner. Just nu pågår planarbete i delområdet:

Nedan detaljplaner har vunnit laga kraft. Information och handlingar finner du under Gällande detaljplaner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Tvärbana – Kistagrenen Ursvik, C442.
 • Stora Ursvik – Torget, C445.
 • Stora Ursvik – Kvarnkullen, C447.

Ursviks västra delar är ett exempel på nytänkande inom stadsplanering. Här byggs det tätt, resurserna används effektivt och stadsdelen anpassas till kommande förändringar i klimatet.

Detaljplaner i Västra UrsvikFörstora bilden

Planarbete i Ursviks västra delar. Klicka för större bild.

Förslaget

 • Inom området föreslås cirka 3500 bostäder, en högstadieskola, förskolor, matvarubutik, torg och parker.
 • Området får fler bostäder än vad som tidigare föreslagits och mer variation både avseende byggnadshöjd, fasaduttryck och gatustruktur.
 • En intimare stadsdel med bland annat grändgator och fler småparker.
 • Två större parker med höga vistelsevärden föreslås.
 • Dagvatten ska tas om hand och användas som ett rekreativt element, främst genom grönska.
 • Tvärbanans dragning genom området och ett flertal nya busslinjer planeras tillsammans med SL.
 • Ursviks västra delar utvecklas i skärningspunkten mellan natur, stad och viktiga knutpunkter. Tack vare bra kollektivtrafik och gång- och cykelvägar, kan boende enkelt ta sig till både Stockholm och centrala Sundbyberg. Detta är grunden till en hållbar livsstil med mindre utsläpp på grund av transporter.
 • Ursvik får ett aktivt gatuliv där man stannar upp och biltrafiken anpassar sig till de gående.
 • En bulleravskiljare mot E18 utformas inåt området som en sluttande aktivitetsyta.
 • Ursviks västra delar utformas som en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel.
 • Målet är en klimatneutral stadsdel som håller hela livet och för kommande generationer.
Flygbild över Urviks västra delarFörstora bilden
Illustrationsbild Ursviks västra delarFörstora bilden

Illustrationsplan och flygfoto över Ursviks västra delar.
Klicka på bilderna för full storlek.

Gatubild i Ursviks västra delar
Senast uppdaterad 20 februari 2024

Den röda ringen markerar planområdet