Humblegatan/Albygatan - bostäder

Nya bostäder på fastigheten Ringaren 10, Humblegatan/Albygatan i Lilla Alby, centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0491/2017.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att riva befintligt flerbostadshus och utreda
möjligheten för nybyggnation av 22 stycken bostäder till fastigheten Ringaren 10.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 5 februari 2018 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Ringaren 10 i Lilla Alby.

Senast uppdaterad 14 februari 2020
Orienteringskarta

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.