Nya stadskärnan - Södra delen mot järnvägen

Ny stadsbebyggelse mot järnvägen inom del av fastigheten Kabeln 6.
Diarienummer KS-0330/2020.

Planskedespil

Skedet som detaljplaneringen befinner sig i.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för stadsbebyggelse med nya bostäder, handel och service.

Skede

Kommunstyrelsen gav positivt planbesked för detaljplanen 12 mars 2018.

Våren 2020 delades detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna Södra delen upp i två separata detaljplaner för att bättre anpassas till tidplan för Trafikverkets utbyggnad av järnvägen.

Bakgrund

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från två till fyra spår, på en 20 km lång del av Mälarbanan. Trafikverket har genom avtal med Sundbybergs stad (Medfinansieringsavtalet, 2013 och Tillägg till medfinansieringsavtalet, 2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel. Det innebär att stora ytor skapas för utveckling av centrala Sundbyberg. Trafikverket ansvarar för alla åtgärder som krävs för att bygga ut järnvägen från två till fyra spår inklusive välfungerande stationer. Staden får tillgång till all mark ovanpå tunneln och ansvarar för alla åtgärder för infrastruktur och iordningställande av mark till en fungerande stadsmiljö.

Planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna godkändes av kommunstyrelsen den 12 mars 2018. Avsikten med planprogrammet är att ge stöd i detaljplanearbetet i fråga om vissa strategiska vägval och översiktliga frågor.

Kartbild_dp SNS-södra delen mot järnvägenFörstora bilden

Kartbild över planområdet. Klicka på bilden för att göra den större.

Senast uppdaterad 20 februari 2024
Planområdet

Bilden visar programområdets ungefärliga utbredning.