Vision 2030: Sundbyberg växer med dig!

Sundbybergs stad har tagit fram en vision för Sundbyberg år 2030: Sundbyberg växer med dig. Visionen berättar hur vi vill att Sundbyberg ska vara i framtiden.

Vad är en vision?

Visionen beskriver vad Sundbyberg står för och är ett sätt att förena invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i staden för att gemensamt forma kommunens framtid. Den är ledstjärnan för Sundbybergs utveckling. Visionen berättar hur vi vill att Sundbyberg ska vara i framtiden och anger hela stadens långsiktiga riktning.

Visionen utgår ifrån tre kärnvärden: levande, nytänkande och tillsammans.

Levande: Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv med all tänkbar service och gröna platser. Det är en stad där hela världen får plats - en stad för dig och hela ditt liv.

Nytänkande: Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är vi nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt utvecklas och förbättras. En stad fylld av möjligheter för dig som vill
växa och utvecklas.

Tillsammans: Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet.
Här finns plats för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi samarbetar och hjälps åt för att lyckas. Vi är en stad som växer bäst tillsammans.

Togs fram i dialog med medborgare

Arbetet med visionen har genomförts genom dialogmöten med medborgare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker. För att samla in så mycket synpunkter som möjligt användes ett flertal olika tillvägagångssätt, bland annat fokusgrupper och workshoppar. Deltagare fick också möjlighet att skriva vykortshälsningar från framtidens Sundbyberg och på sundbyberg.se kunde man med ett ord beskriva hur Sundbyberg såg ut år 2030. Dessa ord samlades i ett ordmoln:

Ordmoln som beskriver SundbybergFörstora bilden

Klicka för att förstora bilden.

Senast uppdaterad 18 december 2023