En person som tar emot ett stipendium

Stipendier och fonder

Sundbybergs stad delar varje år ut fyra stipendier. Sista datum för ansökan är 31 mars. Du kan själv ansöka eller nominera någon.

Sundbybergs stads idrotts- och ungdomsledarstipendium

Syftet med stipendiet är att premiera insatser som främjar Sundbybergs idrottsliv och ungdomars engagemang, exempelvis genom att stipendiaten har gjort betydande insatser inom verksamheter eller arrangemang som främjar idrottslivet eller ungas engagemang.

Sundbybergs stads kulturstipendium

Syftet med stipendiet är att premiera insatser som främjar kulturen i Sundbyberg, exempelvis genom att stipendiaten gjort betydande insatser inom verksamhet eller arrangemang som främjar kulturen och kulturutbudet i Sundbyberg.

Sundbybergs stads miljöstipendium

Syftet med stipendiet är att premiera insatser som främjar miljön i Sundbyberg. Det kan till exempel vara att stipendiaten har gjort betydande insatser genom verksamhet eller arrangemang som syftar till att främja miljön i Sundbyberg.

Sundbybergs stads jämlikhetsstipendium

Syftet med stipendiet är att premiera insatser som främjar jämlikhet. Det kan till exempel vara att stipendiaten har gjort betydande insatser genom verksamhet eller arrangemang som syftar till att motverka förekomsten av mobbing och diskriminering i Sundbyberg.

Generella regler för Sundbybergs stads stipendier

 • Stipendiet är på 25 000 kronor.
 • Pengarna ska användas till fortsatta insatser inom aktuellt område.
 • Gemensam annonsering för samtliga stipendier och gemensam information ges via stadens hemsida.
 • Ansökan/nominering sker senast 31 mars.
 • Ansvarig nämnd beslutar om mottagare senast 31 maj.
 • Ansvarig nämnd ska anta nämndspecifika riktlinjer med bedömningskriterier.
 • Ansvarig nämnd har rätt att besluta om stipendiet inte ska delas ut.
 • Ansvarig nämnd har rätt att premiera insats/insatser som kommit till nämndens kännedom på annat sätt.
 • Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid beslut om mottagare av stipendium.

Vem kan tilldelas stipendium?

 • Enskild person som är mantalsskriven i Sundbyberg.
 • Organisation, verksamhet eller förening med säte i Sundbyberg.
 • Organisation, verksamhet eller förening med verksamhet som kommer Sundbybergarna till del.

Vem kan inte tilldelas stipendium?

 • Enskild person med förtroendeuppdrag i Sundbybergs stad.
 • Enskild person med varaktig anställning i Sundbybergs stad, för insats/insatser inom anställningens uppdrag.

Såhär ansöker eller nominerar du

Ansökan eller nominering för både kulturstipendiet eller idrotts- och ungdomsledarstipendiet lämnas till kultur- och fritidsnämnden och ska avse en insats som genomförts, pågått eller påbörjats under de senaste tolv månaderna före sista ansökningsdag.

Ansökan eller nomineringen kan även avse stipendiat som under lång tid gjort en värdefull insats i Sundbybergs kulturliv eller föreningsliv.

För att ansöka eller nominera till kulturstipendiet fyller du i blanketten här.

För att ansöka eller nominera till idrotts och ungdomsledarstipendiet fyller du i blanketten här.

Ansökan eller nominering skickas in via e-post till kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se, eller med vanlig post till:

Sundbybergs stad
Kultur- och fritidsnämnden
172 92 Sundbyberg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansökan eller nominering för både miljöstipendiet eller jämlikhetsstipendiet lämnas till kommunstyrelsen och ska avse en insats som genomförts, pågått eller påbörjats under de senaste tolv månaderna före sista ansökningsdag.

Ansökan eller nomineringen kan även avse stipendiat som under lång tid gjort en värdefull insats i Sundbybergs kulturliv eller föreningsliv.

För att ansöka eller nominera till jämlikhetstipendiet fyller du i blanketten här.

För att ansöka eller nominera till miljöstipendiet fyller du i blanketten här.

Ansökan eller nominering via e-post till kommunstyrelsen@sundbyberg.se, eller med vanlig post till:

Sundbybergs stad
Kommunstyrelsen
172 92 Sundbyberg

Övriga stipendier och stiftelser

Det finns ett antal stiftelser att söka stipendier från. Stiftelserna äger kapital som testamenterats till staden, kapitalet är placerat i aktiefonder. Avkastningen från fonderna betalas ut som bidrag.

Sundbybergs musikskolas stipendium

Varje år delar Sundbybergs musikskola ut ett stipendium som innebär gratis undervisning i ett år. Stipendiaten ska ha utvecklats under året, och ska ha visat ett tydligt intresse och ha potential i sitt spelande. Hen ska också vara en förebild för de andra eleverna genom att ta aktiv del i musikskolans utåtriktade verksamhet. Juryn består av pedagoger och musikskolechef. Besluten kan inte överklagas.

Adda Dahls stipendiefond

Vill stödja behövande och begåvade ungdomar. Du som söker ska vara mantalsskriven i Sundbyberg och under 20 år. Utdelning sker en gång per år under november månad och sista ansökningsdag är den 1 oktober. Grundskole- och gymnasienämnden beslutar om utdelningen.​

Bunges minnesfond

​Stödjer behövande personer som är mantalsskrivna i Sundbyberg under juletid. Utdelning sker en gång per år under november månad. Sundbybergs stads kommunstyrelse beslutar om utdelningen.

Sista ansökningsdag är 30 september. Ansökan ska innehålla personbevis för fondansökan, kopia av senaste slutskattebeskedet samt kontonummer för insättning och skickas till.

Sundbybergs stad
Stiftelsen Bunges minnesfond
Kommunkontoret
172 92 Sundbyberg

Hyllengrens minnesfond

Stödjer pensionärer bosatta i Sundbybergs stad. Utdelning sker en gång per år. Sundbybergs stads kommunstyrelse beslutar om utdelningen.

Sista ansökningsdag är 30 september. Ansökan ska innehålla personbevis för fondansökan, kopia av senaste slutskattebeskedet samt kontonummer för insättning och skickas till:

Sundbybergs stad
Stiftelsen Hyllengrens minnesfond
kommunkontoret
172 92 Sundbyberg

Skoldonationsfonden

Delar ut medel till elever, som är mantalsskrivna i Sundbyberg och som går i kommunens grundskola eller motsvarande skola på annan ort. Utdelning sker en gång per år under november månad. Denna fond delas ut för belöna och uppmuntra elever som visat berömvärd flit och god kamratanda. Grundskole- och gymnasienämnden beslutar om utdelningen.​

Fonden kan användas för fortsatt utbildning, studiehjälp, studieresa, skolresor eller annat gemensamt ändamål samt material.

Sista ansökningsdag är 1 oktober.

Lions i Sundbyberg

Föreningen Lions delar varje år ut stipendier till elever på Ängskolan, Grönkullaskolan och Sundbybergs musikskola. Varje skola får 6 000 kronor var, och det är respektive skola som nominerar eleverna.

Musikskolans stipendium kan delas mellan två till fyra elever, eller gå till en orkester. Stipendiet delas ut på den årliga julkonserten i Sundbybergs kyrka.

Även grundskolorna Grönkullas och Ängskolans stipendier delas ut till några elever som skolan nominerar. Stipendiaterna ska under året ha presterat bra i ämnena matematik, språk samt idrott och hälsa. De som får stipendierna ska också ha varit bra och hjälpsamma kamrater.

Stiftelsen företagarnas i Sundbyberg stipendiefond

Stiftelsen Företagarnas i Sundbyberg stipendiefond delar ut stipendium till hantverksstuderande elever i Sundbyberg.

Stipendiet kan ges till elever som i gymnasieskolan eller dess motsvarighet utbildar sig i traditionella hantverksyrken och som visat intresse och fallenhet för det aktuella yrket. Stipendiet är ämnat att användas till fortsatt förkovran i yrket.

Den sökande kan studera var som helst i landet, men måste vara folkbokförd i Sundbyberg och vara högst 20 år gammal.

Stipendiet delas ut under en årliga vårmarknaden på Sturegatan. Projektet stöds av Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 1 mars 2024