Ekonomi och statistik

Kommunalskatten i Sundbybergs stad ligger på 18,90 kronor per hundralapp.

2018 gjorde Sundbybergs stad ett resultat på 127,4 miljoner kronor. I det resultatet ingår realisationsvinster med 193,6 miljoner kronor. Detta innebär att stadens resultat enligt balanskravet uppgick till ett underskott på 63,8 miljoner kronor. Ett underskott mot balanskravet måste återställas inom de tre kommande budgetåren. 

Balanskravet syftar till en ekonomi i balans och innebär att en kommuns intäkter ska överstiga kostnaderna för varje enskilt år. Realisationsvinster och andra jämförelsestörande poster av engångskaraktär får inte användas för att finansiera löpande verksamhet och ska räknas av mot balanskravet.

Sundbyberg är en av landets snabbast växande kommuner med drygt 50 000 invånare. Prognoser pekar på att 71 600 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2033.

Sundbyberg är också Sveriges minsta kommun till ytan med nio kvadratkilometer, vilket gör att Sundbyberg är en av landets befolkningstätaste kommun.

Senast uppdaterad 3 april 2019