Ekonomi och statistik

Sundbyberg har enligt riksjämförelser en god ekonomi. Kommunalskatten ligger på 18,90 kronor per hundralapp.

2016 gjorde Sundbybergs stad ett resultat på 63,8 miljoner kronor. Om man räknar bort jämförelsestörande poster uppgick resultatet till minus 6,1 mnkr.

Sundbyberg är en av landets snabbast växande kommuner med drygt 48 000 invånare. Prognoser pekar på att 80 000 personer kommer att bo i Sundbyberg år 2031.

Sundbyberg är också Sveriges minsta kommun till ytan med nio kvadratkilometer, vilket gör att Sundbyberg är landets näst befolkningstätaste kommun, efter Stockholm stad.

Senast uppdaterad 19 mars 2018