Sundbybergs torg, sommar

Nu blomstrar det i Sundbyberg – så blir stadens sommarkvarter 2024

I år skapar Sundbyberg stad ett sommarkvarter med ännu fler sommargågator i centrala stadskärnan i syfte att skapa en attraktivare, tryggare och mer levande stadsmiljö under sommaren.

Staden har de senaste åren på olika sätt skapat tillfälliga tillägg i form av möbler, grönska och aktiviteter i stadsmiljön för att levandegöra stadsmiljön under årets olika säsonger. I år är sommarens tema ”Nu blomstrar det i Sundbyberg”.

— Sommargågatan på Vasagatan har varit en sådan succé att vi i år förlänger den och skapar Sundbybergs första sommarkvarter! Sommargågator är ett sätt att utveckla stadsmiljön så att människor får ta större plats i vår stad. Genom att skapa fler mötesplatser med grönska och sittmöbler där människor kan umgås blir stadsmiljön mer levande och attraktiv att vistas i säger Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och trafiknämnden.

Sommarkvarteret invigs den 30 maj

Hela sommarkvarteret invigs 30 maj klockan 16.30. Men redan 26 april kommer Vasagatan att börja smyckas som en sommargågata, där besökaren möts av vårblommor, nya sittplatser och brädspel. Sommargågatorna är öppna hela sommaren fram till slutet av september.

Sommarplatser runt om i staden

Sommarkvarteret inkluderar sommargågatan på Vasagatan men nytt för i år är delar av Esplanaden, en större sommarplats på Sundbybergs torg samt flera andra kompletterande sommarplatser i centrala Sundbyberg i närhet av sommargågatorna.

Fokus är att skapa en tilltalande, grönskande och aktiv miljö som ger plats för människor att umgås. Platser som tidigare fyllts av biltrafik och parkerade bilar omvandlas till grönskande med både aktiviteter, lummiga planteringar och sittytor. Kvarteret kommer även fyllas med uteserveringar, torghandel och aktiviteter.

Även om de flesta blommor slår ut först efter midsommar så kommer Sundbyberg blomstra långt innan det. Årets tema är ”Nu blomstrar det i Sundbyberg” kommer det märkas på såväl möbler som utrustning längst hela stråket.

Senast uppdaterad 20 maj 2024