Boendeparkering

Som boende i Sundbyberg har du möjlighet att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Med ett boendeparkeringstillstånd parkerar du till ett fast månadspris på flera avgiftsbelagda parkeringsplatser i Sundbyberg.

I boendeparkeringstjänsten kan du ansöka om boendeparkeringstillstånd och köpa biljett. Du kan även se nuvarande/gällande betalning och när den går ut. Själva boendeparkeringstillståndet kostar inget men du måste betala 300 kronor som en månadsavgift för parkeringen. Från och med 1 augusti 2019 höjs månadsavgiften till 600 kronor för personbil. Avgiften för motorcykel blir 200 kronor/månad.

Logga in på boendeparkeringstjänsten för att ansöka om boendeparkeringstillstånd och betala månadsavgift. 

Ansöka om boendeparkeringstillstånd

Ansök via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller med blanketten för boendeparkeringsansökanPDF.

På vissa adresser har du som boende en möjlighet att få en subventionerad parkeringsavgift genom att ansöka om boendeparkeringstillstånd. Det ger dig möjlighet att parkera till en fast månadsavgift istället för timavgift.

I stadens mobilitetsprogramPDF står att parkering ska lösas på kvartersmark. Boende i fastigheter där behovet av parkering är löst på kvartersmark, alternativt mobiltetsåtgärder, och som har byggts efter 1 augusti 2019 är inte berättigade till boendeparkering.

Sökande

Du som söker boendeparkeringstillstånd ska vara folkbokförd på en adress i boendeområde Centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Storskogen, Stora Ursvik, Rissne eller Brotorp.

Du ska vara ägare till bilen som du söker tillstånd för. Tillståndet ges endast för ett fordon per sökande. Du som söker måste vara över 18 år.

Tillstånd

Tillståndet gäller ett år i taget från beviljandedatum så länge huvudvillkoren för sökande och fordon fortfarande uppfylls.

Parkering får ske på skyltade parkeringsplatser på gatumark inom Sundbybergs kommungräns. På Zon A, C och E. På parkeringsplatser skyltade med Zon B gäller inte tillståndet på vardagar mellan kl 10-17.

Från 1 augusti 2019 gäller tillståndet endast på anvisade parkeringsplatser enligt gällande skyltning i det område som ansökan avser och ger ingen platsgaranti.

Parkering är möjligt med boendeparkeringstillstånd på markerade parkeringsplatser tillsammans med en tilläggstavla för det området boendeparkeringen är utfärdad i.

Staden återbetalar inte redan betald boendeparkering vid exempelvis fordonsbyte, avställning eller av annan orsak. Du som tillståndsinnehavare har ansvaret att själv kontrollera när månadsavgiften upphör.

Missbruk eller oriktigt lämnade uppgifter kan medföra indragning av tillståndet. Tillståndet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Fordonet

  • Fordonet ska vara upptaget i transportstyrelsens register.
  • Fordonet ska vara registrerat som personbil klass 1 eller MC (gäller från 1 augusti 2019).
  • Fordonet ska vara i trafik och inte avställt eller belagt med kör- eller brukandeförbud.
  • Fordonet får ha totalvikt av max 3,5 ton.

Undantag kan göras om du uppfyller något av följande villkor:

Medlem i hushåll

Tillstånd kan ges för sökande som inte är ägare av fordonet om annan medlem i samma hushåll är upptagen som ägare till fordonet i Transportstyrelsens fordonsregister. Ägaren till fordonet ska ha samma folkbokföringsadress som den sökande. Sökande ska vara över 18 år.

Tillfälligt boende

Om du bor i Sundbyberg, men inte är folkbokförd här, kan tillstånd ges under högst sex månader. Kopia på aktuellt hyresavtal inom Sundbyberg stad ska då bifogas ansökan.

Identitetsskydd

Om du är folkbokförd på annan adress med så kallat identitetsskydd kan boendeparkeringstillstånd ges. Identitetsskydd ska då styrkas med intyg från Polismyndighet eller Skatteverket.

Tjänstefordon

Tillstånd för tjänstefordon ska styrkas med aktuellt intygPDF från arbetsgivaren, där anställning bekräftas och att arbetsgivaren medger att fordonet får användas privat. Är fordonet inte registrerat på företaget i centrala bilregistret ska leasingavtal eller liknande även bifogas ansökan. Står fordonet registrerat på egen firma bifogas kopia på företagets registreringsbevis till ansökan.

Leasingfordon

Leasingfordon likställs med ägande av fordonet om du är upptagen som brukare av fordonet i Transportstyrelsens register och att leasingperioden enligt avtal är minst tre månader.

Tillfälligt hyrt fordon

Om sökande tillfälligt hyr fordon av auktoriserat uthyrningsföretag som ersättning för ordinarie fordon kan tillstånd ges för det tillfälliga fordonet. Tillstånd medges inte för hyra av annan privatpersons fordon. Tillståndet är tillfälligt och beviljas i maximalt 30 dagar per kalenderår.

Bilpool

Ekonomisk förening (exempelvis bostadsrättsförening) kan erhålla boendeparkeringstillstånd för bilpoolsbil. Bilpoolen ska omfatta minst tre medlemmar över 18 år och alla medlemmar ska vara folkbokförda på en fastighet med adress inom samma bostadsparkeringsområde. Den ekonomiska föreningen ska stå som sökande och vara ägare eller upptagen som brukare i Transportstyrelsens fordonsregister.

Betalning och kontroll

Boendeparkeringstillståndet kostar inget men du måste betala för boendeparkeringen månadsvis.

Du som tillståndsinnehavare kontrollerar själv när din betalning går ut.

Staden återbetalar inte redan betald boendeparkering vid exempelvis fordonsbyte, avställning eller av annan orsak. Redan erlagd månadsbetalning kan inte heller flyttas till ett annat datum.

Genom att logga in på e-tjänsten för boendeparkering kan du enkelt sköta betalningen för din boendeparkering. Saknar du dator kan du besöka Sundbybergs stadshus. Öppettider hittar du längre upp på den här sidan.

Parkeringstillståndet behöver inte placeras i bilrutan längre. Parkeringsvakterna kontrollerar med sin handterminal att det finns ett giltigt tillstånd och att boendeparkeringsavgiften är betald.

Sundbybergs stad subventionerar inte boende- och företagsparkering för miljöbilar.

Förlänga boendeparkeringstillståndet

När det är mindre än en månad kvar på ditt boendeparkeringstillstånd kan du förlänga tillståndet. Det gör du enklast via e-tjänsten.

Boendeparkeringstillstånd vid byte av bil

För att ändra boendeparkeringstillståndet måste den nya bilen ha skrivits över på dig. Sedan skapar du ett nytt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten. Om du har betalat boendeparkeringsavgift för den gamla bilen, flyttas betalningen över till den nya så snart tillståndet är ändrat.

Få hjälp med betalning i Sundbybergs stadshus

Om du vill ha hjälp att betala din boendeparkering kan du besöka receptionen i stadshuset under följande öppettider:

Måndagar-torsdagar klockan 08.00–17.00

Fredagar klockan 08.00–15.15

Om du saknar tillgång till dator kan du fylla i en blankett för boendeparkeringsansökan och skicka den med post. Adressen till oss hittar du i blanketten.

Blankett för boendeparkeringsansökanPDF

Senast uppdaterad 24 juni 2019