Parkerade bilar längs en gata

Boendeparkering

Du som är folkbokförd i ett boendeparkeringsområde i Sundbyberg och bor i ett bostadshus som har ett slutbesked före augusti 2019, kan ansöka om ett boendeparkeringstillstånd i vissa delar av Sundbyberg.

Staden växer snabbt och det innebär att de allmänna ytorna måste användas effektivt. Därför ställer vi kravet att bostadsparkering ska ske på egen fastighetsmark i möjligaste mån. Mer information kring stadens inriktning finns att ta del av i Mobilitetsprogrammet och inriktning om parkering i mobilitetsnormen.

Trafik i stadsplanering

I de fall parkering inte har tillgodosetts i form av ytparkeringar eller i ett garage på kvartersmark, har staden en möjlighet att i vissa fall underlätta bostadsparkering med ett boendetillstånd.

Tillståndet är digitalt och gäller endast på parkeringsplatser med skylten "Boende ..." (se exempel i denna bild från Lilla Alby) och där du är folkbokförd, vilket är detsamma som boendeparkeringsområdet.

Avgifter

 • Boendeparkering: 750 kr per månad (30-dagarsperiod).
 • Boendeparkering för motorcykel: 250 kr per månad (30-dagarsperiod).
 • Ansökningsavgift för boendeparkeringstillstånd: 200 kr per tillstånd och år.

Den automatiska månadsbetalningen är stängd

Du behöver därför göra köp per månad istället för att avgiften dras automatiskt.

Anledningen till att Sundbybergs stad nu stänger ned funktionen med automatisk månadsbetalning är att vi har upptäckt tillfällen då det externa betalsystemet inte har hanterat betalningar korrekt.

För de som har haft en pågående automatisk månadsbetalning sedan 16 april har det varit möjligt att ytterligare dragningar gjorts, om månadsavgiften gick ut precis i närtid, men från 25 april kommer inga ytterligare dragningar göras.

Sök boendeparkering via e-tjänst eller blankett

 • Du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd via vår e-tjänst. Klicka på rutan "Inloggning boendeparkeringstjänst" längre upp på sidan.
 • För att se gällande betalning och få fram kvitto behöver du logga in med ditt BankID.
 • Där kan du även se nuvarande/gällande betalning och när den går ut.
 • Om du inte kan använda vår e-tjänst går det bra att ansöka via blankett:
  Ansökan boendeparkering - blankett Pdf, 982.4 kB.
 • Vi handlägger inte parkeringstillstånd via telefon.
 • Handläggning av ansökan tar 3 arbetsdagar efter att en komplett ansökan lämnats in.

Beslut om tillstånd

 • Oftast får du ett beslut efter cirka 3 arbetsdagar.
 • Har du gjort din ansökan digitalt blir och din ansökan blir godkänd får du beslutet skickat via e-post.
 • Har du lämnat in din ansökan via blankett får du ditt svar via brev.

Avslag

 • Får du avslag på din ansökan skickar vi beslutet tillsammans med ett brev med information om förenklad delgivning.
 • Efter ett par dagar skickar vi ytterligare ett brev om förenklad delgivning för att försäkra oss om att du har fått beslutet.
 • Du behöver inte svara på något av breven, de är endast till för att informera dig om beslutet.
 • Har du bara fått det andra brevet kan du höra av dig till oss så skickar vi beslutet på nytt.

Betalning

 • Betalning görs enklast via e-tjänsten Länk till annan webbplats..
 • Återbetalning är inte möjlig för påbörjad månad.
 • Du betalar din månadsavgift med enstaka köp. Det är max 1 månad per köp.
 • Kan du inte betala via e-tjänsten kan du besöka receptionen i stadshuset och betala med ditt bankkort. Adressen är Östra Madenvägen 6 i Hallonbergen (öppettider måndag–torsdag klockan 08.00–17.00, fredag klockan 08.00–15.15).
 • Du som tillståndsinnehavare har ansvaret att själv kontrollera när månadsavgiften upphör. Det gör du enklast genom att logga in på "Mina Sidor" i boendeparkeringstjänsten.

Villkor för ansökan om boendeparkeringstillstånd

Parkering i nybyggda bostadsområden

 • I nybyggda bostadshus finns inte möjlighet till boendeparkering på gatumark. Då har fastighetsägaren tillgodosett parkering och mobilitet, vilket gör att det inte är möjligt att få boendeparkering
 • Du hänvisas i stället till parkering i garage inom bostadsfastigheterna. På gatumark kan du endast parkera till besökstaxa.

Sökande

 • Du som söker boendeparkeringstillstånd ska vara folkbokförd på en adress i boendeområde centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Storskogen, Stora Ursvik, Rissne, Brotorp eller Duvbo.
 • Du ska vara ägare till bilen som du söker tillstånd för. Tillståndet ges endast för ett fordon per sökande. Du som söker måste vara över 18 år.

Tillståndet

 • En ansökningsavgift på 200 kronor per tillstånd och år tillkommer. Den betalas samtidigt som du betalar din första månadsavgift.
 • Boendeparkeringstillståndet gäller ett år i taget från datumet det beviljas, så länge huvudvillkoren för sökande och fordon fortfarande uppfylls.
 • Missbruk eller oriktigt lämnade uppgifter kan innebära att tillståndet dras tillbaka. Tillståndet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.
 • Observera att du inte kan ha både boendeparkeringstillstånd och nyttoparkeringstillstånd på samma bil.
 • Du kan inte ha tillstånd för både bil och MC.

Parkeringsregler boendeparkering

 • Parkering med boendeparkeringstillståndet får endast ske på angivna parkeringsplatser med tilläggstavlan "Boende ..." och i det boendeområdet du är folkbokförd i. Se exempel från Lilla Alby i denna bild.
 • Om du vill parkera på andra parkeringsplatser behöver du betala timtaxa.
 • Om parkeringen är tidsangiven exempelvis 2 timmar gäller inte 7 dygn.
 • Fordonet ska alltid flyttas den tid det är parkeringsförbud (servicedag) och parkering får inte ske längre tid än maximalt 7 dygn.
 • Även om du har betalat boendeparkeringsavgift parkerar du i mån av plats.

Fordonet

 • Fordonet ska vara upptaget i Transportstyrelsens register.
 • Fordonet ska vara registrerat som personbil klass 1 eller MC.
 • Fordonet ska vara i trafik och inte avställt eller belagt med kör- eller brukandeförbud.
 • Fordonet får ha en totalvikt av max 3,5 ton.

Byte av bil

För att ändra boendeparkeringstillståndet måste den nya bilen ha skrivits över på dig. Då skapar du ett nytt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten. Om du har betalat boendeparkeringsavgift för din gamla bil, flyttas betalningen över till den nya så snart tillståndet är ändrat.

Undantag från villkor

Observera att undantag kan göras om du uppfyller något av följande villkor, men fortfarande ska villkoren ovan uppfyllas.

Medlem i hushåll

Tillstånd kan ges för sökande som inte är ägare av fordonet om annan medlem i samma hushåll är upptagen som ägare till fordonet i Transportstyrelsens fordonsregister. Ägaren till fordonet ska ha samma folkbokföringsadress som den sökande. Sökande ska vara över 18 år.

Tillfälligt boende

Om du bor i Sundbyberg, men inte är folkbokförd här, kan tillstånd ges under högst sex månader. Kopia på aktuellt hyresavtal inom Sundbyberg stad ska då bifogas ansökan.

Identitetsskydd

Om du är folkbokförd på annan adress med så kallat identitetsskydd kan boendeparkeringstillstånd ges. Identitetsskydd ska då styrkas med intyg från Polismyndighet eller Skatteverket.

Tjänstefordon

Tillstånd för tjänstefordon ska styrkas med aktuellt intyg Pdf, 990.7 kB. från arbetsgivaren, där anställning bekräftas och att arbetsgivaren medger att fordonet får användas privat. Är fordonet inte registrerat på företaget i centrala bilregistret ska leasingavtal eller liknande även bifogas ansökan. Står fordonet registrerat på egen firma bifogas kopia på företagets registreringsbevis till ansökan.

Leasingfordon

Leasingfordon likställs med ägande av fordonet om du är upptagen som brukare av fordonet i Transportstyrelsens register och att leasingperioden enligt avtal är minst tre månader.

Tillfälligt hyrt fordon

Om sökande tillfälligt hyr fordon av auktoriserat uthyrningsföretag som ersättning för ordinarie fordon kan tillstånd ges för det tillfälliga fordonet. Tillstånd medges inte för hyra av annan privatpersons fordon. Tillståndet är tillfälligt och beviljas i maximalt 30 dagar per kalenderår.

Bilpool

Ekonomisk förening (exempelvis bostadsrättsförening) kan erhålla boendeparkeringstillstånd för bilpoolsbil. Bilpoolen ska omfatta minst tre medlemmar över 18 år och alla medlemmar ska vara folkbokförda på en fastighet med adress inom samma bostadsparkeringsområde. Den ekonomiska föreningen ska stå som sökande och vara ägare eller upptagen som brukare i Transportstyrelsens fordonsregister.

Senast uppdaterad 26 april 2024