Boendeparkering

Som boende i Sundbyberg har du möjlighet att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Med ett boendeparkeringstillstånd parkerar du till ett fast månadspris på flera avgiftsbelagda parkeringsplatser i Sundbyberg.

I boendeparkeringstjänsten kan du ansöka om boendeparkeringstillstånd och köpa biljett. Du kan även se nuvarande/gällande betalning och när den går ut. Själva boendeparkeringstillståndet kostar inget men du måste betala 300 kronor som en månadsavgift för parkeringen.

Logga in på boendeparkeringstjänsten för att ansöka om boendeparkeringstillstånd och betala månadsavgift. 

Få hjälp med betalning i Sundbybergs stadshus

Om du vill ha hjälp att betala din boendeparkering kan du besöka receptionen i stadshuset under följande öppettider:

Måndagar-torsdagar klockan 08.00–17.00

Fredagar klockan 08.00–15.15

Blankett för boendeparkeringsansökan

Om du saknar tillgång till dator kan du fylla i en blankett för boendeparkeringsansökan och skicka den med post. Adressen till oss hittar du i blanketten.

Blankett för boendeparkeringsansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansöka om boendeparkeringstillstånd

Ansök via e-tjänst eller med blankett. Tillståndet gäller normalt i tolv månader och så länge huvudvillkor för sökande och fordon fortfarande uppfylls.

Tillståndet gäller endast i det området som ansökan avser och ger ingen platsgaranti. På sträcka där en gata gränsar till två områden får boende med tillstånd i dessa områden parkera på båda sidor av sträckan på den gatan.

Missbruk eller oriktigt lämnade uppgifter kan medföra indragning av tillståndet. Tillståndet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Det här gäller för att få tillstånd:

 1. Du behöver vara folkbokförd i något av områdena Brotorp, Centrala Sundbyberg (Hästhagen undantaget), Lilla Alby, Rissne, Stora Ursvik eller Storskogen.
 2. Du måste stå som registrerad ägare i bilregistret till fordonet du söker tillstånd för.
 3. Det går endast att få ett tillstånd för boendeparkering per person.
 4. Sökande ska vara över 18 år.
 5. Fordonet ska vara registrerat som personbil klass 1.
 6. Fordonet får ha en totalvikt av maximalt 3,5 ton.
 7. Fordonet ska vara i trafik och inte vara avställt eller belagt med kör- eller brukandeförbud.

Undantag kan göras om du uppfyller något av följande villkor:

Medlem i hushåll

Tillstånd kan ges för sökande som inte är ägare av fordonet om annan medlem i samma hushåll är upptagen som ägare till fordonet i Transportstyrelsens fordonsregister. Ägaren till fordonet ska ha samma folkbokföringsadress som den sökande. Sökande ska vara över 18 år.

Tillfälligt boende

Om du bor i Sundbyberg, men inte är folkbokförd här, kan tillstånd ges under högst sex månader. Kopia på aktuellt hyresavtal inom Sundbyberg stad ska då bifogas ansökan.

Identitetsskydd

Om du är folkbokförd på annan adress med så kallat identitetsskydd kan boendeparkeringstillstånd ges. Identitetsskydd ska då styrkas med intyg från Polismyndighet eller Skatteverket.

Tjänstefordon

Tillstånd för tjänstefordon ska styrkas med aktuellt intyg från arbetsgivaren, där anställning bekräftas och att arbetsgivaren medger att fordonet får användas privat. Är fordonet inte registrerat på företaget i centrala bilregistret ska leasingavtal eller liknande även bifogas ansökan. Står fordonet registrerat på egen firma bifogas kopia på företagets registreringsbevis till ansökan.

Leasingfordon

Leasingfordon likställs med ägande av fordonet om du är upptagen som brukare av fordonet i Transportstyrelsens register och att leasingperioden enligt avtal är minst tre månader.

Tillfälligt hyrt fordon

Om sökande tillfälligt hyr fordon av auktoriserat uthyrningsföretag som ersättning för ordinarie fordon kan tillstånd ges för det tillfälliga fordonet. Tillstånd medges inte för hyra av annan privatpersons fordon. Tillståndet är tillfälligt och beviljas i maximalt 30 dagar per kalenderår.

Bilpool

Ekonomisk förening (exempelvis bostadsrättsförening) kan erhålla boendeparkeringstillstånd för bilpoolsbil. Bilpoolen ska omfatta minst tre medlemmar över 18 år och alla medlemmar ska vara folkbokförda på en fastighet med adress inom samma bostadsparkeringsområde. Den ekonomiska föreningen ska stå som sökande och vara ägare eller upptagen som brukare i Transportstyrelsens fordonsregister.

Här gäller ditt boendeparkeringstillstånd

Boendeparkeringstillstånd betyder att du i mån av plats får parkera på en skyltad parkeringsplats på kommunal mark i Sundbyberg, för det område ditt boendetillstånd är utfärdat. Se kartaPDF

 • Brotorp
 • Ursvik
 • Centrala Sundbyberg( Hästhagen undantagen )
 • Lilla Alby
 • Storskogen
 • Rissne

På en sträcka där en gata gränsar till två områden får boende med tillstånd i dessa områden parkera på båda sidorna av gränsen på den gatan.

Du kan parkera i zon C och E dygnet runt med ditt boendetillstånd, förutom när det är servicenatt eller servicedag.

I zon B kan du parkera med boendeparkeringstillstånd vardagar klockan 17.00–10.00 förutom när det är servicenatt.

Du är med andra ord inte garanterad någon plats.

Betalning och kontroll

Boendeparkeringstillståndet kostar inget men du måste betala för boendeparkeringen månadsvis (300 kronor).

Du som tillståndsinnehavare kontrollerar själv när din betalning går ut.

Staden återbetalar inte redan betald boendeparkering vid exempelvis fordonsbyte, avställning eller av annan orsak. Redan erlagd månadsbetalning kan inte heller flyttas till ett annat datum.

Genom att logga in på e-tjänsten för boendeparkering kan du enkelt sköta betalningen för din boendeparkering. Saknar du dator kan du besöka Sundbybergs stadshus. Öppettider hittar du längre upp på den här sidan.

Parkeringstillståndet behöver inte placeras i bilrutan längre. Parkeringsvakterna kontrollerar med sin handterminal att det finns ett giltigt tillstånd och att boendeparkeringsavgiften är betald.

Sundbybergs stad subventionerar inte boende- och företagsparkering för miljöbilar.

Förlänga boendeparkeringstillståndet

När det är mindre än en månad kvar på ditt boendeparkeringstillstånd kan du förlänga tillståndet. Det gör du enklast via e-tjänsten.

Boendeparkeringstillstånd vid byte av bil

För att ändra boendeparkeringstillståndet måste den nya bilen ha skrivits över på dig. Sedan skapar du ett nytt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten. Om du har betalat boendeparkeringsavgift för den gamla bilen, flyttas betalningen över till den nya så snart tillståndet är ändrat.

Senast uppdaterad 8 april 2019