Boendeparkering

Du som är folkbokförd i ett boendeparkeringsområde i Sundbyberg kan ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Med tillståndet kan du parkera inom ditt område under en längre tid och till en lägre avgift än besökande.

För att parkera till boendetaxan behöver du ett giltigt boendeparkeringstillstånd. Tillståndet gäller endast på platser med skylten Boende + boendeområde inom det område du är folkbokförd.

kartanlänk till annan webbplats kan du se hur boendeparkeringsområdena i Sundbyberg ser ut.

I stadens mobilitetsprogramlänk till annan webbplats står att parkering ska lösas på kvartersmark. Boende i fastigheter där behovet av parkering är löst på kvartersmark – alternativt har mobilitetsåtgärder – och som har byggts efter 1 augusti 2019 är inte berättigade till boendeparkering.

Ansöka om boendeparkeringstillstånd

I boendeparkeringstjänsten kan du ansöka om boendeparkeringstillstånd. Du kan även se nuvarande/gällande betalning och när den går ut. Själva boendeparkeringstillståndet kostar inget, men du måste betala en månadsavgift för parkeringen.

Ansök via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller med blanketten för boendeparkeringsansökanPDF.

Betalning

I boendeparkeringstjänsten kan du göra en månadsbetalning. Själva boendeparkeringstillståndet kostar inget, men du måste betala en månadsavgift för parkeringen.

Månadsavgiften för personbil är 600 kronor.

Det är också möjligt att ansöka om boendeparkering för motorcykel. Avgiften är 200 kronor per månad.

Om du vill ha hjälp med att betala din boendeparkering kan du besöka receptionen i stadshuset på Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen. Stadshusets öppettider:

Måndagar-torsdagar klockan 08.00–17.00
Fredagar klockan 08.00–15.15

Om du inte har tillgång till dator kan du fylla i en blankett för boendeparkeringsansökanlänk till annan webbplats och skicka den med post. Adressen står på blanketten.

Byte av bil

För att ändra boendeparkeringstillståndet måste den nya bilen ha skrivits över på dig. Då skapar du ett nytt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten. Om du har betalat boendeparkeringsavgift för din gamla bil, flyttas betalningen över till den nya så snart tillståndet är ändrat.

Parkeringsregler

Du ska betala för din boendeparkering de tider och dagar som skyltningen på platsen anger.

Fordonet ska alltid flyttas den tid det är parkeringsförbud och parkering får inte ske längre tid än maximalt 7 dygn.

Även om du har betalat boendeparkeringsavgift parkerar du i mån av plats.

Villkor för ansökan om boendeparkeringstillstånd

Sökande

Du som söker boendeparkeringstillstånd ska vara folkbokförd på en adress i boendeområdePDF Centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Storskogen, Stora Ursvik, Rissne eller Brotorp.

Du ska vara ägare till bilen som du söker tillstånd för. Tillståndet ges endast för ett fordon per sökande. Du som söker måste vara över 18 år.

Tillstånd

Tillståndet gäller ett år i taget från datumet det beviljas, så länge huvudvillkoren för sökande och fordon fortfarande uppfylls.

Från 1 augusti 2019 gäller tillståndet endast på anvisade parkeringsplatser enligt gällande skyltning i det område som ansökan avser och ger ingen platsgaranti.

Staden återbetalar inte redan betald boendeparkering vid exempelvis fordonsbyte, avställning eller av annan orsak. Du som tillståndsinnehavare har ansvaret att själv kontrollera när månadsavgiften upphör.

Missbruk eller oriktigt lämnade uppgifter kan innebära att tillståndet dras tillbaka. Tillståndet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Fordonet

  • Fordonet ska vara upptaget i Transportstyrelsens register.
  • Fordonet ska vara registrerat som personbil klass 1 eller MC.
  • Fordonet ska vara i trafik och inte avställt eller belagt med kör- eller brukandeförbud.
  • Fordonet får ha totalvikt av max 3,5 ton.

Undantag kan göras om du uppfyller något av följande villkor: (Handläggning av din ansökan för boendeparkering med undantag tar 3–5 arbetsdagar.)

Medlem i hushåll

Tillstånd kan ges för sökande som inte är ägare av fordonet om annan medlem i samma hushåll är upptagen som ägare till fordonet i Transportstyrelsens fordonsregister. Ägaren till fordonet ska ha samma folkbokföringsadress som den sökande. Sökande ska vara över 18 år.

Tillfälligt boende

Om du bor i Sundbyberg, men inte är folkbokförd här, kan tillstånd ges under högst sex månader. Kopia på aktuellt hyresavtal inom Sundbyberg stad ska då bifogas ansökan.

Identitetsskydd

Om du är folkbokförd på annan adress med så kallat identitetsskydd kan boendeparkeringstillstånd ges. Identitetsskydd ska då styrkas med intyg från Polismyndighet eller Skatteverket.

Tjänstefordon

Tillstånd för tjänstefordon ska styrkas med aktuellt intygPDF från arbetsgivaren, där anställning bekräftas och att arbetsgivaren medger att fordonet får användas privat. Är fordonet inte registrerat på företaget i centrala bilregistret ska leasingavtal eller liknande även bifogas ansökan. Står fordonet registrerat på egen firma bifogas kopia på företagets registreringsbevis till ansökan.

Leasingfordon

Leasingfordon likställs med ägande av fordonet om du är upptagen som brukare av fordonet i Transportstyrelsens register och att leasingperioden enligt avtal är minst tre månader.

Tillfälligt hyrt fordon

Om sökande tillfälligt hyr fordon av auktoriserat uthyrningsföretag som ersättning för ordinarie fordon kan tillstånd ges för det tillfälliga fordonet. Tillstånd medges inte för hyra av annan privatpersons fordon. Tillståndet är tillfälligt och beviljas i maximalt 30 dagar per kalenderår.

Bilpool

Ekonomisk förening (exempelvis bostadsrättsförening) kan erhålla boendeparkeringstillstånd för bilpoolsbil. Bilpoolen ska omfatta minst tre medlemmar över 18 år och alla medlemmar ska vara folkbokförda på en fastighet med adress inom samma bostadsparkeringsområde. Den ekonomiska föreningen ska stå som sökande och vara ägare eller upptagen som brukare i Transportstyrelsens fordonsregister.

Senast uppdaterad 22 januari 2020