Parkera

Här har vi samlat information om parkering i Sundbyberg. Du hittar bland annat information om avgifter, parkeringsregler och vad som gäller vid våra städ- och servicedagar.

Trafikregler

Trafikregler regleras i trafikförordningen genom bland annat generella bestämmelser om hur fordon får stanna och parkera. Förbud mot att stanna och parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du förväntas kunna dem.

Du kan läsa mer om att stanna och parkera på Transportstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats kan du också söka och läsa om lokala trafikföreskrifter både inom Sundbybergs stad och i andra kommuner i Sverige.

Parkeringsförbud

I stora delar av Sundbyberg råder parkeringsförbud i område. Det innebär att parkering endast får ske på gator och platser där det är skyltat med ”P”. När det inte är parkeringsförbud i område, som i Duvbo och Lilla Ursvik, är det Trafikförordningens generella regel som gäller. Den säger att fordon får parkeras under vardagar som längst 24 timmar i följd.

Parkeringsförbud för lastbilar

I Sundbybergs stad råder parkeringsförbud för lastbilar på vissa platser. Det gäller dagar mellan klockan 22.00–06.00 för alla lastbilar över 3.5 ton.

Lokala trafikföreskrifter centrala SundbybergPDF

Avgifter och betalsystem

  • Zon B 20 kronor per timme
  • Zon C 15 kronor per timme
  • Zon E 10 kronor per timme

Den 1 september 2016 togs zon A bort och blev zon C. Tid och kostnad är oförändrad.

Klicka härPDF för att se en karta över Sundbybergs stads parkeringszoner.

Förutom att lösa vanlig pappersbiljett i automat kan du betala med så kallad telefonparkering. Vi samarbetar med Easypark och Parkster. Nyheter är att de tidigare extraavgifterna är borttagna samt att du kan betala med alla mobiler, via sms, app eller telesvar.

Läs mer om hur du använder telefonparkeringen på leverantörernas webbplatser:

Telefonparkering med Parksterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefonparkering med Easyparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkera motorcykel

På platser med MC-symbol kan du parkera gratis, men på övriga parkeringsplatser måste du betala avgift. Parkeringsplatser för motorcyklar utan avgift finns på Fredsgatan, Skolgatan/Sturegatan, Vintergatan, Vintergatan/Råstensgatan och Trädgårdsgatan.

Städ- och servicedagar

För att kunna snöröja och renhålla gatorna finns regler om parkeringsförbud på gatornas p-platser under vissa tider, så kallade städ- och servicedagar. Dag och tidpunkt visas med hjälp av tilläggsskyltning på respektive plats. Om du parkerar på gatan en servicedag/natt riskerar du en felparkeringsavgift på 600 kronor. Om din bil hindrar att underhåll/service inte kan utföras på gatan kan bilen bli bärgad till närliggande plats eller till särskild uppställningsplats. Du får själv stå för kostnaden, inklusive eventuell uppställningskostnad.

OBS! Vägmärke avgör vid eventuella avvikelser

Det är alltid vägmärket som gäller i första hand. Skulle vägmärket skilja sig från informationen som står i listan över städ- och servicedagar är det alltså alltid vägmärket som gäller.

Här kan du se en lista över när servicedagarna infaller på din adress.PDF

Avgifter för felparkering

I Sundbyberg tillämpas sedan april 2005 tre olika nivåer för felparkeringsavgift; mindre trafikstörande uppställning av fordon, kraftigt störande uppställning av fordon och trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon.

  • Glömt att lösa parkeringsbiljett: 450 kronor
  • Parkering på parkeringsförbud och hindrar arbete på gatan: 600 kronor
  • Parkering för länge på samma plats: 600 kronor
  • Felaktig parkering på p-plats för funktionsnedsatt: 1 000 kronor
  • Parkering framför övergångsställe: 1 000 kronor
  • Parkering på busshållplats: 1 000 kronor
  • Parkering i terräng: 1 000 kronor

Stadens egna parkeringsvakter samt polisen kan utfärda felparkeringsavgifter/parkeringsanmärkningar. Om du lämnar bilen felparkerad kan du få ytterligare en anmärkning nästa dygn, dock tidigast sex timmar efter den första felparkeringsavgiften utfärdats. Du kan maximalt få fem parkeringsanmärkningar på samma plats.

Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning kan du läsa mer om hur du gör här.

Boendeparkering

I Sundbybergs stad är det möjligt att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd om du är boende i staden.

Läs mer om ansökan och bestämmelser på sidan om boendeparkering.

Parkering på privat mark och i garage

Det är markägaren som bestämmer om det är tillåtet att parkera på marken. Gäller det ett garage så är det garageägaren som bestämmer detta. Parkering kan vara tillåtet mot avgift eller så kan det krävas speciella tillstånd.

Vid infarten visar ett vägmärke vad som gäller på platsen. En tilläggstavla talar om vilka som övervakar parkeringsreglerna samt telefonnummer till bolaget. Om du inte följer parkeringsreglerna kan en kontrollavgift tas ut.

Markägaren/garageägaren kan själv bestämma om vissa platser ska vara reserverade för rörelsehindrade. Det står på parkeringsskylten. Exempel på sådana platser är vid större kund- och besöksparkeringar.

P-tillstånd som kommunen har utfärdat (boende- och företagsparkering samt parkering för funktionsnedsatta) gäller inte på tomtmark.

Obs! Sundbybergs stad har inga parkeringsplatser i garage. Vi har inte heller något register eller någon tjänst för att hitta bilgarageplatser.

Senast uppdaterad 5 februari 2019