Parkera

Här har vi samlat information om parkering i Sundbyberg. Du hittar bland annat information om avgifter, parkeringsregler och vad som gäller vid våra städ- och servicedagar.

Avgifter och betalsystem

Sundbybergs stad har olika parkeringszoner där olika taxor gäller. Vad som gäller för platsen du parkerar på står på det tillhörande vägmärket.

Läs mer om avgifter och betalsystem i staden

Trafikregler

Hur du får parkera styrs av generella regler genom Trafikförordningen.

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det enklare för dig själv och för andra. Snöröjning, ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon är beroende av en fungerande gatubild där framkomligheten är god. Bra framkomlighet är också viktigt för andra trafikanter och fotgängare, till exempel synskadade, barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar.

På Transportstyrelsens webbplats kan läsa mer om vilka trafikregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som gäller. Du kan också söka och läsa om lokala trafikföreskrifter Länk till annan webbplats. både inom Sundbybergs stad och i andra kommuner i Sverige.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud gäller inom många områden i kommunen. Det innebär att du endast får parkera på gator och platser där det är skyltat med ”P”. När områdesförbud inte gäller så är det Trafikförordningens generella bestämmelser som gäller 24 timmar i följd på vardagar. Som exempelvis i stadens villaområden Lilla Ursvik och delar av Duvbo.

Så här ser vägmärkena ut:

Vägmärke Parkeringsförbud

Det här vägmärket betyder att det är förbjudet att parkera i ett helt område. Skylten sitter där området börjar.

Vägmärke Parkeringsförbud upphör

Det här vägmärket betyder att parkeringsförbudet upphör efter att du har passerat skylten.

Vägmärke Parkering

Vägmärket anger att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag, om annat inte framgår av en tilläggstavla.

Senast uppdaterad 26 april 2024