Parkera

Här har vi samlat information om parkering i Sundbyberg. Du hittar bland annat information om avgifter, parkeringsregler och vad som gäller vid våra städ- och servicedagar.

Trafikregler

Hur du får parkera styrs av generella regler genom Trafikförordningen.

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Genom att parkera i enlighet med parkeringsreglerna gör du det enklare för dig själv och för andra. Snöröjning, ambulanser, brandbilar och andra utryckningsfordon är beroende av en fungerande gatubild där framkomligheten är god. Bra framkomlighet är också viktigt för andra trafikanter och fotgängare, till exempel synskadade, barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar.

Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats kan läsa mer om vilka trafikregler som gäller. Du kan också söka och läsa om lokala trafikföreskrifter både inom Sundbybergs stad och i andra kommuner i Sverige.

Parkeringsförbud

Parkeringsförbud gäller inom många områden i kommunen. Det innebär att du endast får parkera på gator och platser där det är skyltat med ”P”. När det inte är parkeringsförbud i området, som i Duvbo och Lilla Ursvik, får du parkera på vardagar som längst i 24 timmar i en följd.

Parkeringsförbud för lastbilar

På vissa platser i Sundbyberg är det parkeringsförbud för lastbilar över 3.5 ton mellan klockan 22.00–06.00.

Se karta härPDF

Så här ser vägmärkena ut:

Det här vägmärket betyder att det är förbjudet att parkera i ett helt område. Skylten sitter där området börjar.

Det här vägmärket betyder att parkeringsförbudet upphör efter att du har passerat skylten.

Vägmärket betyder att det är tillåtet att parkera. Du får parkera inom ett område med parkeringsförbud om parkeringsplatsen är skyltad med det här vägmärket.

Avgifter och betalsystem

Du kan välja att antingen betala med kort i parkeringsautomat vid parkeringsplatsen eller via mobilapparna Parkster och Easypark. Du kan inte betala med kontanter. Under sommaren byts de befintliga parkeringsautomaterna ut till papperslösa. Du kan få ett digitalt kvitto via sms eller e-post. Antalet parkeringsautomater minskas till 74 stycken.

Det finns tre parkeringszoner med olika taxor.

  • Zon B 20 kronor per timme
  • Zon C 15 kronor per timme
  • Zon E 10 kronor per timme

Klicka härPDF för att se en karta över Sundbybergs stads parkeringszoner.

Under sommaren monteras vägmärken med en informationstavla som talar om vilken områdeskod som gäller vid parkeringsplatsen. Du behöver ange vilken områdeskod du parkerar i om du betalar via en parkeringsapp.

Läs mer om hur du använder parkeringsapparna på leverantörernas webbplatser: Parksterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Easypark.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkera motorcykel

På platser med MC-symbol kan du parkera gratis, men på övriga parkeringsplatser måste du betala avgift.

Från och med den 1 augusti kan du ansöka om boendeparkering för din motorcykel.

Städ- och servicedagar

För att kunna snöröja och renhålla gatorna finns regler om parkeringsförbud under vissa tider, så kallade städ- och servicedagar. Mellan den 1 november och 15 maj gäller servicedagar i Sundbyberg.

Du får inte parkera på gatan när det är städ- och servicedag. På städ- och servicedagarna utförs arbeten både ovan och under mark, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, rensning av brunnar och mindre gatuarbeten. Vi passar även på att ordna byggarbetsplatser och ställa upp mobilkranar under dessa tider. Parkeringsförbudet under servicedagen gäller oavsett om det utförs service eller inte. Servicedagarna gäller en viss veckodag, exempelvis måndag, oberoende om det är helgdag/röd dag eller inte.

Om du parkerar på gatan under en städ- och servicedag riskerar du en felparkeringsavgift på 900 kronor.

Om din bil hindrar så att underhåll och service inte kan utföras kan bilen bli bärgad till närliggande plats eller till särskild uppställningsplats. Du får själv stå för kostnaden inklusive eventuell uppställningskostnad.

OBS! Vägmärke avgör vid eventuella avvikelser

Det är alltid vägmärket som gäller i första hand. Skulle vägmärket skilja sig från informationen som står i listan över städ- och servicedagar är det alltså alltid vägmärket som gäller.

Här kan du se en lista över när servicedagarna infaller på din adress.PDF

Avgifter för felparkering

Sundbybergs stad har precis som de flesta kommuner problem med många felparkerade fordon. Övervakningen av parkeringsreglerna på gatumark sköts av våra egna parkeringsvakter på dagtid, av ett parkeringsbolag under kvällar och helger samt av polisen. Felparkering hänger ihop med trafiksäkerheten och framkomligheten.

Om du parkerar fel kan du få en felparkeringsavgift. Så här mycket måste du betala beroende på förseelse:

  • Glömt att lösa parkeringsbiljett: 600 kronor
  • Parkering på parkeringsförbud och hindrar arbete på gatan: 900 kronor
  • Parkering för länge på samma plats: 900 kronor
  • Felaktig parkering på p-plats för funktionsnedsatt: 1 200 kronor
  • Parkering framför övergångsställe: 1 200 kronor
  • Parkering på busshållplats: 1 200 kronor
  • Parkering i terräng: 1 200 kronor

Om du lämnar bilen felparkerad kan du få ytterligare en anmärkning nästa dygn, dock tidigast sex timmar efter den första felparkeringsavgiften utfärdats. Du kan maximalt få fem parkeringsanmärkningar på samma plats.

Om du har ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en reell trafikfara kan den flyttas på din bekostnad. Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen. Du måste betala avgiften även om du tycker att anmärkningen är fel och vill överklaga den. Du överklagar till polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Visar det sig att parkeringsanmärkningen var felaktigt utfärdad får du tillbaka pengarna.

Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning kan du läsa mer om hur du gör här.

Boendeparkering

I Sundbybergs stad är det möjligt att ansöka om ett boendeparkeringstillstånd om du är boende i staden.

Läs mer om ansökan och bestämmelser på sidan om boendeparkering.

Senast uppdaterad 28 juni 2019