Cykel

Att cykla är ett bra sätt att ta sig fram på. Många gånger kan det gå snabbare att ta cykeln än bilen till jobbet, skolan eller affären. Vi jobbar för att erbjuda säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar i Sundbyberg.

Mobilitetsprogram

I mobilitetsprogrammetPDF kan du läsa mer om hur staden planerar och arbetar för att det ska vara enklare, säkrare och mer attraktivt att ta cykeln.

Parkera din cykel säkert

Staden arbetar med att anordna nya cykelparkeringar på ett antal platser, främst vid större kollektivtrafikhållplatser. Cykelparkeringarna är utformade så att det går att låsa fast cykeln i ramen och på så sätt göra den svårare att stjäla.

Cykelpumpar

Det finns fyra cykelpumpar i Sundbyberg:

  • Hallonbergsplan, vid lånecyklarna
  • Duvbo tunnelbaneuppgång
  • Sundbybergs torg
  • Storskogstorget

Kartan nedan visar var pumpar, cykelvägar och cykelparkeringar finns:

Cykelräkning

Sundbybergs stad mäter hur många cyklar som passerar på sex platser i staden. På en av platserna, Ursviksvägen 37, finns en cykelbarometer som visar antal cyklar per dag och år.

Här intill visas resultaten för varje mätställe.

Cykelbarometern på Ursviksvägen.

Järnvägsgatan Rissneleden


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Ursviksvägen


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Enköpingsvägen mot Solna


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Vackra vägen


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Rissne Ängar


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Örsvängen


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår

Senast uppdaterad 1 februari 2021