Parkerade cyklar

Felparkerade cyklar

Cyklar som parkerats fel eller för länge på samma plats kan flyttas av oss. Om din cykel blivit flyttad hamnar den på stadens uppställningsplats, där du kan hämta ut den.

Därför flyttar vi din cykel

Vi flyttar felparkerade cyklar för att öka framkomligheten och frigöra mer plats i cykelparkeringar för aktiva cyklister. Om din cykel har stått parkerad på allmän plats under lång tid råder vi dig att flytta den. Tänk också på att du inte får parkera cykeln så att den hindrar trafik och fotgängare.

Så får du tillbaka en cykel som flyttats

Vi forslar inte bara bort en cykel, utan märker först upp den med en lapp som informerar om att den kommer att omhändertas efter fyra veckor. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till en uppställningsplats.

Om din cykel flyttas hamnar den på stadens uppställningsplats. Där förvaras den i max tre månader.

För att få tillbaka din cykel behöver du kontakta servicecenter på sektorn för samhällsbyggnad, telefonnummer 08-706 65 00.

Du kvitterar ut cykeln genom att ange

  • märke
  • färg
  • modell (dam/herr)
  • platsen den stod på.

Om du har en nyckel kan du också använda den för att bevisa att cykeln är din.

De cyklar som inte hämtas ut, skänker vi bort, så de återvinns.

Lagar och förordningar

Vi flyttar cyklar med stöd av lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Senast uppdaterad 23 januari 2023