Markupplåtelser

För att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för krävs ett tillstånd, så kallad markupplåtelse.

Du kan till exempel behöva tillstånd för:

  • Offentlig tillställning (idrottstävlingar, marknader)
  • Allmän sammankomst (demonstrationer, konserter)
  • Nyttjande av offentlig plats (byggnadsställning, byggetablering, container, uteservering)
  • Filminspelning

Det är polisen (Förvaltningsrätt 3, Sthlm RA) som ger tillståndet. I de flesta fall är kommunen markägare och har då vetorätt, och kan alltså utan motivering avslå en ansökan om verksamheten anses vara olämplig.

Innan du ansöker hos polisen kan det därför vara bra att tala med kommunens handläggare för att få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på din planerade verksamhet.

Här kan du söka tillstånd hos polisen för att använda offentlig plats. Länk till annan webbplats.

Om din användning påverkar trafiken eller framkomligheten måste du även ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) hos kommunen. Det innefattar både gator, trottoarer och gång- och cykelvägar.

Här kan du läsa mer om när du behöver ansöka om en TA-plan.

Avgifter

Polisen tar ut en avgift för handläggning av en ansökan. Se www.polisen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta polisen (Förvaltningsrätt 3, Sthlm RA). Kommunens avgift varierar beroende på vad du söker tillstånd för. Du hittar alla avgifter under relaterat innehåll.

Torghandel

Torghandel i Sundbyberg regleras enligt en särskild torghandelsstadga. Ifylld ansökningsblankett Pdf, 317.6 kB. skickas till btn@sundbyberg.se eller med brev till Östra Madenvägen 4, 172 92 Sundbyberg. Märk brevet "Byggnads- och tillståndsnämnden Torghandel”.

Senast uppdaterad 9 augusti 2023